8-2022 Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Hi quý vị.Hôm nay, tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng…

8-2022 Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Chào bạn đọc.Bữa nay, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ…

8-2022 Mang Yang kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Kính thưa đọc giả.Bữa nay, mình xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Mang Yang kỷ niệm 32 năm…

8-2022 Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Hello quý khách.Hôm nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Đảm bảo an toàn vệ sinh lao…

8-2022 Gia Lai tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7-10 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Chào bạn đọc.Ngày hôm nay, mình xin chia sẽ về chủ đề Gia Lai tổ chức Tuần lễ học tập…

8-2022 Viettel Gia Lai trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi huyện Mang Yang – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Chào bạn đọc.Today, mình xin chia sẽ về chủ đề Viettel Gia Lai trao học bổng cho học sinh nghèo…

8-2022 Phụ nữ phường Trà Bá giúp nhau phát triển kinh tế – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Xin chào đọc giả.Hôm nay, tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Phụ nữ phường Trà Bá giúp…

8-2022 Gia Lai đối thoại để tháo gỡ vướng mắc về chính sách bảo hiểm – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Chào bạn đọc., tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Gia Lai đối thoại để tháo gỡ…

8-2022 Chư Păh: Bàn giao nhà ở cho hộ nghèo làng Tơ Vơn – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Xin chào đọc giả.Bữa nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Chư Păh: Bàn giao nhà ở…

8-2022 Gia Lai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Chào bạn đọc.Hôm nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Gia Lai đào tạo và phát triển…

8-2022 Bàn giao công trình “Giếng nước sạch trao buôn“ cho người dân Chư Sê – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Xin chào đọc giả.Today, mình xin chia sẽ về chủ đề Bàn giao công trình “Giếng nước sạch trao buôn“…

8-2022 Đảm bảo an toàn cho học sinh khi tránh bão tại trường – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Hi quý vị.Ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Đảm bảo an toàn cho học…