one piece chap 1050 Devil Fruit ANTI Haki – 10 Trái Ác Quỷ COUNTER Được Cả HAKI | One Piece Chapter 1050+

Hi quý vị.Today, tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Devil Fruit ANTI Haki – 10 Trái Ác Quỷ COUNTER Được Cả HAKI | One Piece Chapter 1050+ . Đa số nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ những nguồn website lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 68873 và 2300 views. Tôi đã đề cập rằng Haki là sức mạnh khủng khiếp nhất trong One Piece và một người có Haki mạnh hoàn toàn có khả năng nghiền nát một người có trái ác quỷ mạnh mẽ, nhưng cũng có những con quỷ có sức mạnh lớn. mà ngay cả Haki cũng không thể giúp những người nghĩ ra thức ăn. Do đó, khái niệm “Trái ác quỷ chống Haki” để chỉ Trái ác quỷ cho phép chủ sở hữu hoàn toàn bỏ qua khoảng cách Haki với đối thủ, và bạn nghĩ Trái ác quỷ nào xứng đáng trong danh sách này? ————————————- 1 đăng ký = nhân đôi niềm vui với Funny Luffy. Đừng quên bấm chuông sau khi đăng ký để được thông báo về những video mới !!!
[ — Donate —] – Ví Momo của mình: 0974575801 – – Paypal: nguyenductaicntt@gmail.com ———————————- – – Tôi không sở hữu One Piece. Tôi không phải là chủ nhân của những tấm ảnh đó. © Eiichiro Oda và Shueisha Trong trường hợp nhà xuất bản vi phạm bản quyền, vui lòng gửi email: nguyenductaicntt@gmail.com ————————- ———- — 𝙲𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛: Theo Mục 107 của Đạo luật Bản quyền 1976, “sử dụng hợp pháp” áp dụng cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo, giáo dục, học thuật và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được phép bản quyền mà có thể bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc cá nhân là yếu tố quyết định việc sử dụng hợp pháp ”.

Devil Fruit ANTI Haki – 10 Trái Ác Quỷ COUNTER Được Cả HAKI | One Piece Chapter 1050+
#Devil #Fruit #ANTI #Haki #Trái #Ác #Quỷ #COUNTER #Được #Cả #HAKI #Piece #Chapter


Xem thêm về Devil Fruit ANTI Haki – 10 Trái Ác Quỷ COUNTER Được Cả HAKI | One Piece Chapter 1050+

one piece chap 1050

one piece chap 1050, One Piece,Funny Luffy,Funny One Piece,Phân Tích One Piece,Anime One Piece,Bình luận One Piece,One Piece Chapter mới,Devil Fruit ANTI Haki,trái ác quỷ,trái ác quỷ vs Haki,trái ác quỷ Luffy,trái ác quỷ Buggy,One Piece trái ác quỷ, #Devil #Fruit #ANTI #Haki #Trái #Ác #Quỷ #COUNTER #Được #Cả #HAKI #Piece #Chapter

Devil Fruit ANTI Haki – 10 Trái Ác Quỷ COUNTER Được Cả HAKI | One Piece Chapter 1050+


Đa số nguồn đều được update thông tin từ các nguồn website nổi tiếng

Tác giả gốc: Funny Luffy

one piece chap 1050 one piece chap 1050 [/ caption]

Nguồn video Devil Fruit ANTI Haki – 10 Trái Ác Quỷ COUNTER Được Cả HAKI | One Piece Chapter 1050+

https://www.youtube.com/watch?v=DbIAkYohqUc

Chi tiết thêm tại Devil Fruit ANTI Haki – 10 Trái Ác Quỷ COUNTER Được Cả HAKI | One Piece Chapter 1050+

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: Funny Luffy
 • Views: 68873
 • Rate: 5.00
 • Like: 2300
 • Dislike:
 • Từ khoá: One Piece,Funny Luffy,Funny One Piece,Phân Tích One Piece,Anime One Piece,Bình luận One Piece,One Piece Chapter mới,Devil Fruit ANTI Haki,trái ác quỷ,trái ác quỷ vs Haki,trái ác quỷ Luffy,trái ác quỷ Buggy,One Piece trái ác quỷ
 • Từ khoá phụ: one piece chap 1050
 • Mô tả: Tôi đã đề cập rằng Haki là sức mạnh khủng khiếp nhất trong One Piece và một người có Haki mạnh hoàn toàn có khả năng nghiền nát một người có trái ác quỷ mạnh mẽ, nhưng cũng có những con quỷ có sức mạnh lớn. mà ngay cả Haki cũng không thể giúp những người nghĩ ra thức ăn. Do đó, khái niệm “Trái ác quỷ chống Haki” để chỉ Trái ác quỷ cho phép chủ sở hữu hoàn toàn bỏ qua khoảng cách Haki với đối thủ, và bạn nghĩ Trái ác quỷ nào xứng đáng trong danh sách này? ————————————- 1 đăng ký = nhân đôi niềm vui với Funny Luffy. Đừng quên bấm chuông sau khi đăng ký để được thông báo về những video mới !!!
  [ — Donate —] – Ví Momo của mình: 0974575801 – – Paypal: nguyenductaicntt@gmail.com ———————————- – – Tôi không sở hữu One Piece. Tôi không phải là chủ nhân của những tấm ảnh đó. © Eiichiro Oda và Shueisha Trong trường hợp nhà xuất bản vi phạm bản quyền, vui lòng gửi email: nguyenductaicntt@gmail.com ————————- ———- — 𝙲𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛: Theo Mục 107 của Đạo luật Bản quyền 1976, “sử dụng hợp pháp” áp dụng cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo, giáo dục, học thuật và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được phép bản quyền mà có thể bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc cá nhân là yếu tố quyết định việc sử dụng hợp pháp ”.
[/ tie_list]

Tôi đã đề cập rằng Haki là sức mạnh khủng khiếp nhất trong One Piece và một người có Haki mạnh hoàn toàn có khả năng nghiền nát một người có trái ác quỷ mạnh mẽ, nhưng cũng có những con quỷ có sức mạnh lớn. mà ngay cả Haki cũng không thể giúp những người nghĩ ra thức ăn. Do đó, khái niệm “Trái ác quỷ chống Haki” để chỉ Trái ác quỷ cho phép chủ sở hữu hoàn toàn bỏ qua khoảng cách Haki với đối thủ, và bạn nghĩ Trái ác quỷ nào xứng đáng trong danh sách này? ————————————- 1 đăng ký = nhân đôi niềm vui với Funny Luffy. Đừng quên bấm chuông sau khi đăng ký để được thông báo về những video mới !!!
[ — Donate —] – Ví Momo của mình: 0974575801 – – Paypal: nguyenductaicntt@gmail.com ———————————- – – Tôi không sở hữu One Piece. Tôi không phải là chủ nhân của những tấm ảnh đó. © Eiichiro Oda và Shueisha Trong trường hợp nhà xuất bản vi phạm bản quyền, vui lòng gửi email: nguyenductaicntt@gmail.com ————————- ———- — 𝙲𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛: Theo Mục 107 của Đạo luật Bản quyền 1976, “sử dụng hợp pháp” áp dụng cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo, giáo dục, học thuật và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được phép bản quyền mà có thể bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc cá nhân là yếu tố quyết định việc sử dụng hợp pháp ”.

Tôi đã đề cập rằng Haki là sức mạnh khủng khiếp nhất trong One Piece và một người có Haki mạnh hoàn toàn có khả năng nghiền nát một người có trái ác quỷ mạnh mẽ, nhưng cũng có những con quỷ có sức mạnh lớn. mà ngay cả Haki cũng không thể giúp những người nghĩ ra thức ăn. Do đó, khái niệm “Trái ác quỷ chống Haki” để chỉ Trái ác quỷ cho phép chủ sở hữu hoàn toàn bỏ qua khoảng cách Haki với đối thủ, và bạn nghĩ Trái ác quỷ nào xứng đáng trong danh sách này? ————————————- 1 đăng ký = nhân đôi niềm vui với Funny Luffy. Đừng quên bấm chuông sau khi đăng ký để được thông báo về những video mới !!!
[ — Donate —] – Ví Momo của mình: 0974575801 – – Paypal: nguyenductaicntt@gmail.com ———————————- – – Tôi không sở hữu One Piece. Tôi không phải là chủ nhân của những tấm ảnh đó. © Eiichiro Oda và Shueisha Trong trường hợp nhà xuất bản vi phạm bản quyền, vui lòng gửi email: nguyenductaicntt@gmail.com ————————- ———- — 𝙲𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛: Theo Mục 107 của Đạo luật Bản quyền 1976, “sử dụng hợp pháp” áp dụng cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo, giáo dục, học thuật và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được phép bản quyền mà có thể bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc cá nhân là yếu tố quyết định việc sử dụng hợp pháp ”.

Tôi đã đề cập rằng Haki là sức mạnh khủng khiếp nhất trong One Piece và một người có Haki mạnh hoàn toàn có khả năng nghiền nát một người có trái ác quỷ mạnh mẽ, nhưng cũng có những con quỷ có sức mạnh lớn. mà ngay cả Haki cũng không thể giúp những người nghĩ ra thức ăn. Do đó, khái niệm “Trái ác quỷ chống Haki” để chỉ Trái ác quỷ cho phép chủ sở hữu hoàn toàn bỏ qua khoảng cách Haki với đối thủ, và bạn nghĩ Trái ác quỷ nào xứng đáng trong danh sách này? ————————————- 1 đăng ký = nhân đôi niềm vui với Funny Luffy. Đừng quên bấm chuông sau khi đăng ký để được thông báo về những video mới !!!
[ — Donate —] – Ví Momo của mình: 0974575801 – – Paypal: nguyenductaicntt@gmail.com ———————————- – – Tôi không sở hữu One Piece. Tôi không phải là chủ nhân của những tấm ảnh đó. © Eiichiro Oda và Shueisha Trong trường hợp nhà xuất bản vi phạm bản quyền, vui lòng gửi email: nguyenductaicntt@gmail.com ————————- ———- — 𝙲𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛: Theo Mục 107 của Đạo luật Bản quyền 1976, “sử dụng hợp pháp” áp dụng cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo, giáo dục, học thuật và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được phép bản quyền mà có thể bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc cá nhân là yếu tố quyết định việc sử dụng hợp pháp ”.

Đánh Giá post

Related Posts

23 Comments

 1. Về chuyện mẹ lớn có bao giờ bạn nghĩ rồng con sẽ trả ơn bằng một năm tuổi thọ lý do ư vì con rồng muốn trả chứ k phải cướp lua ý k phải cướp

 2. Bonney "Phàm ăn" bị đánh giá khá thấp vì k xuất hiện nhiều nhưng Bonney sở hữu một loại TAQ có thể thao túng thời gian, có thể đưa Râu Trắng được trở lại thời của mình trong một nốt nhạc.
  Mình có giả thuyết TAQ Bonney sở hữu nếu thức tỉnh có thể du hành thời gian và ng sở hữu nó tr kia là mẫu thân của Momosuke và đã thức tỉnh, khi sử dụng sức mạnh thức tỉnh phải đánh đổi thọ nguyên của bản thân cho nên chỉ có thể đưa Momosuke tới tương lai bằng số thọ nguyên còn lại của bà ấy, nếu nghĩ như vây có thể Bonney sẽ đóng một vai trò lớn trong tương lai vì Oda đang giữ Bonney cho một cú plot twist nào đó như trái Gomu gomu của Luf hi vọng Funny luffy có thể đưa ra một video nói về vấn đề này, mọi thứ ở trên đến với mình trong 1 ý nghĩ bất chợt kiểu chợt nhận ra ấy, tr kia k có khái niệm thức tỉnh mình cũng bỏ qua Bonney kiểu nhân vật qua đường nhưng với Oda thì k có gì là ngẫu nhiên hết :))

 3. Em nghĩ taq của sugar vẫn có tác dụng với những người có haki mạnh. Còn việc dofi không dùng sugar biến các tứ hoàng thành đồ chơi thì đơn giản kể cả có biến thành đồ chơi thì em nghĩ bọn họ vẫn có thể sử dụng năng lực như haki taq và như thế nếu biến kaido thành đồ chơi thì kaido dùng haki bá vương đánh gục sugar thôi lúc đó dofi còn cái nịt

 4. Trái Bara chỉ có thể đả thương bằng tay không hoặc vũ khí chuỳ của Kaido chứ không thể bằng Kiếm được. Thử cầm Chuỳ của Kaido đập 1 nhát bằng Haki VT + BV xem, cho chú hề đo sàn liền..

 5. Chào Funny,hình như funny đã quên 1 TAQ của 1 trong 11 siêu tân tinh được sở hữu bởi con gái nhỉ,mình nhắc tới đây chắc Funny đã nhớ ra là ai chứ,nếu người này có thể sử dụng dc năng lực đó thì ngay cả tứ hoàng hùng mạnh thì cũng thành 1 đứa con nít không hơn không kém nhỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.