NEW Mẫu Hợp Đồng Ủy Thác Đầu Tư

Hi quý vị. , mình xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống qua bài chia sẽ Mẫu Hợp Đồng Ủy Thác Đầu Tư

Phần nhiều nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ những nguồn website nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn cá nhân để có hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

Công ty luật Thái An ™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có kiến ​​thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú. Hiện tại chúng tôi đang cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư với nhiều ưu điểm của chúng tôi là chất lượng dịch vụ cao, nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư

Ủy thác đầu tư (nhận vốn đầu tư) thuộc hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Theo quy định hiện hành, chỉ có tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ là chủ thể được phép nhận vốn của tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động đầu tư. Điều này rất quan trọng cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư.

Các mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư thường được soạn thảo dựa trên các cơ sở pháp lý, đó là:

Thông tư 30/2014 / TT-NHNN Thông tư 14/2016 / TT-NHNN

Mục lục tóm tắt

I. Nội dung của hợp đồng ủy thác đầu tư? III. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác của Luật Thái An

I. Nội dung của hợp đồng ủy thác đầu tư?

Dưới đây là nội dung của hợp đồng ủy thác đầu tư ngắn gọn, đơn giản nhưng khá đầy đủ:

1. Nội dung ủy thác theo hình thức hợp đồng ủy thác đầu tư

Điều khoản này sẽ quy định nội dung của hoạt động ủy thác đầu tư trong hợp đồng này, bao gồm thông tin về đối tượng thụ hưởng vốn ủy thác (dự án sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức, v.v.). tín dụng để nhận vốn góp, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, …) và cho mục đích ủy thác (để hợp tác đầu tư, kinh doanh hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do bên nhận ủy thác đầu tư hoặc đồng đầu tư, v.v.). )

2. Vốn ủy thác, thời hạn giao vốn ủy thác, rút ​​vốn ủy thác trước thời hạn.

Điều khoản mẫu của hợp đồng ủy thác đầu tư có thể có các nội dung sau:

Thời hạn ủy thác đầu tư: Ngày bắt đầu ủy thác, ngày hết hạn ủy thác đầu tư. Giá trị ủy thác đầu tư: Giá trị bằng VNĐ. Giá trị tính bằng USD. Trách nhiệm phát sinh khi rút vốn ủy thác trước thời hạn

3. Chi phí ủy thác đầu tư

Chi phí ủy thác là… ..% lợi nhuận (sau thuế) / tháng. Mọi rủi ro do bên ủy thác hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong hầu hết các hình thức hợp đồng ủy thác đầu tư, chi phí ủy thác đầu tư sẽ được ghi nhận, bao gồm: phí thông thường và chi phí đầu tư bao gồm:

Phí quản lý: Đây là các khoản phí mà các nhà quản lý quỹ thu cho các dịch vụ của họ trong việc quản lý các khoản ủy thác đầu tư. Phí thường niên: bao gồm chi phí đầu tư của quỹ và thường dao động từ 0,5% đến 1%. nếu một ủy thác tăng gấp đôi giá trị, một khoản phí bổ sung có thể được tính, nếu nó không đạt đến mức đó, nó sẽ không được áp dụng. Tỷ lệ cố định: Một số quỹ tương hỗ hiện tính phí một tỷ lệ cố định được chỉ định thay vì phí%;

Tất cả các khoản phí và chi phí này khác nhau giữa các hợp đồng ủy thác đầu tư.

*

Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư bao gồm 3 loại điều khoản.

Xem thêm: Thị trường chứng khoán phi tập trung Thị trường Otc là gì? Thị trường chứng khoán phi tập trung Otc là gì?

4. Quyền của bên ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu của hợp đồng ủy thác đầu tư về quyền của bên nhận ủy thác như sau:

Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp tài liệu chứng minh bên nhận ủy thác được thực hiện hoạt động ủy thác hoặc nhận ủy thác theo quy định của pháp luật; Yêu cầu bên nhận ủy thác báo cáo, cung cấp tài liệu, số liệu, thông tin về tình hình, kết quả thực hiện hợp đồng ủy thác; Giám sát, kiểm tra việc nhận ủy thác thực hiện các nội dung, phạm vi ủy thác quy định trong hợp đồng ủy thác;

5. Nghĩa vụ của bên ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu của hợp đồng ủy thác đầu tư về nghĩa vụ của bên nhận ủy thác như sau:

Rà soát, đánh giá chức năng, phạm vi hoạt động, quản trị, điều hành, nhân sự, chuyên môn, công nghệ và cơ sở hạ tầng của bên nhận ủy thác để đảm bảo bên nhận ủy thác có đủ năng lực. thực hiện các hoạt động ủy thác, nhận ủy thác; Chuyển vốn ủy thác cho bên nhận ủy thác theo tiến độ thực hiện các nội dung ủy thác quy định trong hợp đồng ủy thác; Cung cấp cho bên ủy thác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc ủy ​​thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác; Không can thiệp vào việc đầu tư của bên ủy thác.

6. Quyền của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu của hợp đồng ủy thác đầu tư về quyền của bên nhận ủy thác như sau:

Từ chối các yêu cầu của bên ủy thác liên quan đến phạm vi, nội dung ủy thác, đối tượng ủy thác không được quy định trong hợp đồng ủy thác hoặc không đúng quy định của pháp luật; Nhận phí ủy thác theo quy định tại Khoản 1 Điều này. hợp đồng ủy thác; Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ủy ​​thác theo quy định của hợp đồng ủy thác;

7. Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Nội dung của hợp đồng ủy thác đầu tư về nghĩa vụ của bên nhận ủy thác có thể bao gồm:

Rà soát, đánh giá chức năng và phạm vi hoạt động của bên nhận ủy thác để bảo đảm bên ủy thác được thực hiện hoạt động ủy thác và nhận ủy thác theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng nội dung và phạm vi được ủy thác. Hợp đồng ủy thác được quy định trong hợp đồng ủy thác Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn ủy thác của đối tượng ủy thác theo quy định của hợp đồng ủy thác; Thông báo kịp thời, đầy đủ cho bên ủy thác về tình hình thực tế. thực hiện các nội dung ủy thác theo quy định trong hợp đồng ủy thác; Hoàn trả cho bên nhận ủy thác các khoản lãi hợp pháp, các tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của hợp đồng ủy thác. chấm dứt hợp đồng ủy thác trước hạn thì bên ủy thác hoàn trả trước số tiền ủy thác chưa giải ngân cho bên ủy thác, mọi quyền lợi hợp pháp và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến ngày chấm dứt hợp đồng ủy thác trước. thời hạn quy định trong hợp đồng ủy thác;

Ngoài ra, với các loại hợp đồng ủy thác đầu tư cụ thể sẽ có các điều khoản khác. Ví dụ, hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán có thể có các điều khoản sau:

“+ Bên nhận ủy thác không được rút, chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán …………………… ra ngoài. Nếu rút tiền từ tài khoản chứng khoán thì mặc định sẽ chuyển sang tài khoản của. ……………………. như sau:

Ngân hàng: ………………………………………………………………….

+ Bên nhận ủy thác có nghĩa vụ báo cáo kết quả mua bán cổ phiếu hàng ngày cho Bên A

+ Bên ủy thác báo cáo tổng hợp giao dịch trong tuần (sử dụng giá tham chiếu để tạm tính Lỗ / Lãi)… ”

8. Chuyển giao các nghĩa vụ trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư thường quy định: Bên nhận ủy thác không được ủy thác cho bên thứ ba nếu không được bên ủy thác đồng ý bằng văn bản.

9. Điều khoản sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy thác đầu tư

10. Thời hạn và chấm dứt hợp đồng ủy thác đầu tư

11. Điều khoản bất khả kháng

12. Gia hạn hợp đồng ủy thác đầu tư

13. Xử lý tranh chấp ủy thác đầu tư

II. Điều kiện để hợp đồng ủy thác đầu tư có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua Tòa án hoặc các cơ quan pháp luật khác. Khi ký hợp đồng ủy thác đầu tư, bạn lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, hãy xem bài viết Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ĐẦU TƯ rất đa dạng, tương đối phức tạp và trên thực tế khó có thể áp dụng một khuôn mẫu cố định trong các trường hợp khác nhau. Để soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư không chỉ cần kiến ​​thức, kỹ năng, sử dụng mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư trực tuyến mà còn phải có nhiều kinh nghiệm thực tế từ khâu soạn thảo, ký kết, phiên dịch, giải quyết tranh chấp liên quan đến loại hợp đồng này.

III. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, bao gồm nhiều hình thức hợp đồng ủy thác như sau:

1. Hợp đồng ủy thác giữa các bên có tư cách pháp nhân:

Mẫu hợp đồng ủy thác giữa 3 bên, hợp đồng ủy thác độc quyền giữa 2 bên

2. Hợp đồng ủy thác với các mục đích khác nhau:

Mẫu hợp đồng ủy thác thương mại, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa công Hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán Mẫu Hợp đồng ủy thác quản lý, hợp đồng ủy thác quản lý vốn Mẫu hợp đồng ủy thác thanh toán

Nếu bạn cần một mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư bảo mật, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của mình, bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:

Quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như tư vấn xem xét hợp đồng, tư vấn đàm phán, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Tác giả bài viết:

Luật sư Nguyễn Thị HuyềnThành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam Cử nhân Luật Trường Đại học Luật Hà Nội (06/2000) Tốt nghiệp khóa đào tạo Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp Thẻ luật sư số 6459 / LS cấp tháng 07/2011 Lĩnh vực hành nghề chính: * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Lao động , Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai; * Tố tụng: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

Nguồn tổng hợp

Đánh Giá post
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: MMO
Lee Phan
Mình biết tới Digital Marketing từ 2015. Hiện tại chủ yếu mình đánh kênh Free Traffic như SEO, Youtube.... Anh em theo dõi mình từ 2016 sẽ biết mình chuyên về SEO. Đến 2018 mình có thêm tư duy về các kênh Paid Traffic. Đầu 2019, với sự hỗ trợ của một số tay to trong ngành MMO, mình dần quen và thành thạo luôn OMNI CHANNEL
Not found image
NEW Kcs Là Làm Gì ? Bảng Mô Tả Công Việc Và Tiêu Chuẩn Của Cv Nhân Viên Kcs Làm Những Công Việc Gì
Hello quý khách. Today, leephan xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống bằng bài...
Not found image
NEW Dịch Vụ Bankplus Viettel Là Gì? Cách Sử Dụng Bankplus Viettel
Kính thưa đọc giả. Ngày hôm nay, leephan sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết qua bài...
Not found image
NEW Giá Vàng Có Thể Còn Giảm, Chuyên Gia Khuyên Mua Vào
leephan chào đọc giả. , mình mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, tin tức qua bài chia sẽ Giá Vàng...