NEW Lệnh Mak Là Gì – Thế Nào Là Lệnh Mak, Mok, Mtl

Hi quý vị. , leephan xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống với bài chia sẽ Lệnh Mak Là Gì – Thế Nào Là Lệnh Mak, Mok, Mtl

Phần lớn nguồn đều đc update ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi không có tiếng ồn cá nhân để đạt hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy.

Bạn đang xem: Lệnh mak là gì?

ii. Thị trường lệnh trên HNX

Lệnh mua với giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán với giá cao nhất có sẵn trên thị trường trong một phiên khớp lệnh liên tục. Trong đó, có 03 loại lệnh: Lệnh MAK: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh. hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập. LệnhMTL: Lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ được chuyển thành lệnh LO

iii. Lệnh giao dịch theo giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC):

Lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên hơn lệnh giới hạn trong khi khớp lệnh. Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định giá khớp lệnh nếu trên sổ lệnh chỉ có lệnh ATC. Đơn hàng sẽ tự động hủy sau khi hết hạn. phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện đầy đủ. iv. Khớp lệnh ngoài giờ (PLO)Lệnh PLO là lệnh mua hoặc bán chứng khoán theo giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch ngoài giờ. Lệnh PLO được thực hiện ngay sau khi nó được nhập vào. hệ thống nếu có lệnh đối ứng đang chờ. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch. Lệnh PLO không được phép sửa đổi hoặc hủy bỏ. Trường hợp trong các phiên khớp lệnh liên tục và định kỳ không xác định được giá đóng cửa thực hiện lệnh thì lệnh PLO sẽ được thực hiện. không được nhập vào hệ thống.

NS. Phương thức giao dịch:

– Khớp lệnh định kỳ: Được thực hiện trên cơ sở khớp lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. + Nguyên tắc xác định giá là giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện trên thì giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh cuối cùng sẽ được chọn.

+ Trong phiên khớp lệnh định kỳ, lệnh không được sửa hoặc hủy. – Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

– Khớp lệnh thỏa thuận: Bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán để ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc người mua / người bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.

* Ghi chú: Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết / đăng ký hoặc ngày đầu tiên giao dịch lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tục, lệnh mua / bán chứng khoán theo phương thức giao dịch không được thực hiện cho đến khi giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

3. Nguyên tắc khớp lệnh

Giá ưu đãi: Các lệnh có giá tốt hơn (lệnh mua giá cao hơn, lệnh bán giá thấp hơn) được thực hiện trước.

Ưu tiên thời gian:

Lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá, lệnh giao dịch được nhập trước vào hệ thống sẽ được ưu tiên thực hiện. Trong đợt khớp lệnh liên tục, nếu các lệnh mua, bán đều thỏa mãn mức giá (Giá mua ≥ Giá bán) thì mức giá sẽ là giá khớp lệnh là giá của lệnh được nhập trước vào hệ thống.

4. Đơn vị giao dịch và báo giá

Một. Đơn vị giao dịch:

– Đơn vị giao dịch (lô chẵn) cho giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

– Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 5.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF; Không có đơn vị giao dịch nào được chỉ định.

– Giao dịch lô lẻ (từ 1 đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh liên tục.Không được thực hiện giao dịch lô lẻ, giao dịch thỏa thuận trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu / chứng chỉ quỹ mới niêm yết hoặc ngày tiếp tục giao dịch sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày.

NS. Đơn vị báo giá:

Hình thức giao dịch

Cổ phiếu (đã niêm yết)

Chứng chỉ ETF (Đã niêm yết)

Trên Upcom

Giao dịch phù hợp

100 đồng

1 đồng

100 đồng

Giao dịch

1 đồng

1 đồng

100 đồng

5. Giá tham khảo và khoảng giá

Một. Giá tham khảo:tôi. Với chứng khoán niêm yết:

– Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất liền kề (là giá khớp lệnh cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng trước đó).

Xem thêm: Các trang web khai thác Bitcoin uy tín 2017

– Việc xác định giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ và tổ chức tư vấn niêm yết đề xuất (nếu có). . Trường hợp trong thời hạn 3 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên mà chưa xác định được mức giá làm giá tham chiếu cho ngày giao dịch tiếp theo thì tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) sẽ phải xác định lại giá tham chiếu.

– Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF hưởng cổ tức, quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất để điều chỉnh. theo giá trị cổ tức nhận được hoặc giá trị các quyền kèm theo.

– Giá tham chiếu sẽ không được điều chỉnh trong trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá bình quân của ngày giao dịch ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền (sau ngày giao dịch không hưởng quyền) . khi được điều chỉnh các quyền khác – nếu có).

– Trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, khi giao dịch trở lại, giá tham chiếu sẽ do SGDCKHN quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ii. Đối với chứng khoán trên Upcom: là bình quân gia quyền của giá giao dịch lô chẵn được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày hôm trước của giao dịch khớp lệnh liên tiếp trước đó.

NS. Phạm vi giá:

– Biên độ dao động giá của cổ phiếu / chứng chỉ quỹ ETF trong ngày với chứng khoán niêm yết là ± 10% và trên Upcom là ± 15% (so với giá tham chiếu)

– Biên độ dao động giá ± 30% so với giá tham chiếu áp dụng trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết, ngày đầu tiên giao dịch trở lại đối với cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch. thay đổi trong 25 ngày giao dịch và trường hợp trả cổ tức, cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, tách công ty niêm yết. – Biên độ dao động giá là ± 40% so với giá tham chiếu áp dụng. trong ngày đầu tiên giao dịch lại đối với cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày giao dịch và trường hợp trả cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu hoặc trả cổ tức bằng tiền mặt có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá bình quân gia quyền của cổ phiếu của ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

– Giá trần / sàn:

Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ) Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ)

Đối với cổ phiếu có giá trần / sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động ± 10% mà giá trần / sàn vẫn bằng giá tham chiếu thì mức điều chỉnh như sau:

Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị báo Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – một đơn vị báo giá

Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng:

Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị báo giá Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

6. Đặt lệnh giao dịch:

– Được thực hiện đồng thời cả lệnh mua và lệnh bán cùng một loại chứng khoán trong một phiên khớp lệnh liên tục. định kỳ.

7. Hủy bỏ, điều chỉnh giao dịch khớp lệnh:

– Chỉ có thể hủy / sửa các lệnh chưa khớp trong phiên khớp lệnh liên tục.

– Giữ nguyên thứ tự ưu tiên của lệnh vào sàn nếu chỉ giảm khối lượng và sẽ thay đổi nếu khối lượng hoặc giá thay đổi.

– Thứ tự ưu tiên được tính từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống đối với các trường hợp sửa khối lượng, sửa giá.

8. Hủy và sửa đổi lệnh giao dịch thỏa thuận:

– Đơn hàng chỉ có thể bị hủy / sửa nếu chưa được xác nhận / khớp lệnh.

– Trường hợp đại diện công ty chứng khoán nhập lệnh sai, lệnh chỉ được sửa nếu được SGDCKHN và nhà đầu tư chấp thuận.

9. Các giao dịch đặc biệt:

– Các giao dịch mua, bán cổ phiếu quỹ và giao dịch tạo lập thị trường của các thành viên tạo lập thị trường thực hiện theo quy định riêng tại Thông tư 203/2015 / TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Các giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan cần tuân thủ các quy định riêng tại Luật Chứng khoán và Thông tư 155/2015 / TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nguồn tổng hợp

Đánh Giá post
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: MMO
Lee Phan
Mình biết tới Digital Marketing từ 2015. Hiện tại chủ yếu mình đánh kênh Free Traffic như SEO, Youtube.... Anh em theo dõi mình từ 2016 sẽ biết mình chuyên về SEO. Đến 2018 mình có thêm tư duy về các kênh Paid Traffic. Đầu 2019, với sự hỗ trợ của một số tay to trong ngành MMO, mình dần quen và thành thạo luôn OMNI CHANNEL
Not found image
NEW Cho Hỏi Đôi Điều Về Dscp Là Gì, Cho Hỏi Đôi Điều Về Dscp
Hello quý khách. Ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống với bài chia...
Not found image
NEW Bạn Đã Biết Giá Phòng Trà Không Tên Nổi Tiếng Nhất Sài Gòn Hoa Lệ
Kính thưa đọc giả. , leephan mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, tin tức với bài viết Bạn Đã Biết...
Not found image
NEW Alas Là Gì ? Nghĩa Của Từ Alas
Kính thưa đọc giả. Ngày hôm nay, leephan xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời...