NEW Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 là gì? Chi tiết về Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 mới nhất 2021

Xin chào đọc giả. Bữa nay, leephan mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, tin tức bằng bài viết Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 là gì? Chi tiết về Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 mới nhất 2021

Phần lớn nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn riêng tư để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update liên tục

200px Hienphap1946

Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, được Quốc hội khóa I thông qua ngày 9/11/1946.[1] Vì Chiến tranh Đông Dương nổ ra ngay sau khi hiến pháp này được thông qua nên nó chỉ có thể được thi hành ở những vùng nước này còn chiếm đóng, những vùng Pháp chiếm đóng vẫn sử dụng luật pháp của Pháp và sau đó là của cả nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gia đình việt nam.

Môn lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ban soạn thảo Hiến pháp được thành lập theo Sắc lệnh số 34-SL ngày 20-9-1945, gồm 7 thành viên: Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy (tên vua Bảo Đại sau khi thoái vị), Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) [2].

Bản dự thảo Hiến pháp được soạn thảo và công bố vào tháng 11/1946.

Ban soạn thảo Hiến pháp (Tiểu ban Hiến pháp) được Quốc hội bầu ngày 2/3/1946 gồm 11 thành viên: Tôn Quang Phiệt, Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Thục Viên, Đỗ Đức Dục (Đảng Dân chủ), Cù Huy Cận (Đảng Dân chủ). Đảng), Nguyễn Đình Thi (Việt Minh), Huỳnh Bá Nhung, Trần Tấn Thọ, Nguyễn Cao Hách, Đào Hữu Đường, Phạm Gia Độ (4 thành viên của Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội và Việt Nam Quốc dân Đảng). Ủy ban tiếp tục nghiên cứu dự thảo hiến pháp.

Trong phiên họp ngày 29-10-1946, Tiểu ban Hiến pháp được mở rộng gồm 10 đại biểu đại diện cho các nhóm, các vùng, các dân tộc thiểu số để sửa đổi bản dự thảo hiến pháp và trình Quốc hội ngày 2-11-1946 để Quốc hội thảo luận, sửa chữa và đi qua.

Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946, tại kỳ họp thứ 2, với 240 phiếu tán thành trong tổng số 242 phiếu tán thành.[3]
Sau đó, Quốc hội đã ra Nghị quyết giao nhiệm vụ cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội “cùng Chính phủ ban hành và thực hiện Hiến pháp khi có điều kiện”, “trong thời gian chưa thi hành được Hiến pháp thì Chính phủ phải Căn cứ vào các nguyên tắc đã được quy định trong hiến pháp để ban hành các sắc lệnh ”Tuy nhiên, Chiến tranh Đông Dương bùng nổ vào ngày 19 tháng 12 năm 1946 khiến cho việc tổ chức tổng tuyển cử Quốc hội nhân dân không thể được tổ chức. xuất bản chính thức[1] và chưa bao giờ có hiệu lực pháp luật.[4]

Nội dung[sửa | sửa mã nguồn]

Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một bản Hiến pháp ngắn gọn, gồm lời nói đầu và 7 chương, 70 điều.

Phần mở đầu khẳng định ba nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp này:

 • Đoàn kết toàn dân không phân biệt chủng tộc, trai gái, giai cấp, tôn giáo.
 • Bảo đảm các quyền tự do dân chủ.
 • Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. ”

Chương I quy định chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chương II quy định nghĩa vụ và quyền của công dân, khẳng định quyền bình đẳng về mọi mặt của mọi công dân Việt Nam trước pháp luật.

Chương III quy định về nghị viện nhân dân.

Chương IV quy định về chính phủ – cơ quan hành chính cao nhất của đất nước

Chương V quy định các phương diện hành chính, bộ, tỉnh, huyện, xã; quy chế cơ quan hành chính (ủy ban hành chính và hội đồng nhân dân) các cấp.

Chương VI quy định về nhánh tư pháp bao gồm tòa án tối cao, các tòa phúc thẩm, các tòa sơ thẩm và sơ thẩm.

Chương VII quy định về sửa đổi Hiến pháp, trong đó có quyền xem xét lại hiến pháp của người dân.

Đối chiếu[sửa | sửa mã nguồn]

Các quy định về sửa đổi Hiến pháp (Chương VII) không được kế thừa trong các bản Hiến pháp sau này của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.[3]

Vai trò và quyền lực của Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp năm 1946 là rất lớn: Chủ tịch nước không phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, không bị truy tố trừ tội phản quốc, từ chối công bố luật do Quốc hội ban hành và yêu cầu Quốc hội thảo luận lại. Đặc điểm này gần với quy định về quyền lực của tổng thống trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong các bản Hiến pháp theo mô hình Xô Viết sau này của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước chỉ có chức năng nghi lễ chứ ít quyền lực.[4]

Hiến pháp năm 1946 ghi nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền khiếu nại, tố cáo… Trong các bản Hiến pháp sửa đổi năm 1959 và 1980 đều không quy định các quyền này. rõ ràng hoặc không đầy đủ. Cho đến Hiến pháp sửa đổi năm 1992, có nhiều điểm tương đồng với Hiến pháp năm 1946.[5]

Điều 10 Hiến pháp năm 1946 quy định rõ về quyền tự do của cá nhân: “Công dân Việt Nam có các quyền sau đây: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng và tự do. cư trú, đi lại trong nước và nước ngoài ”. Đây là những quyền tự do bị hạn chế trong các bản hiến pháp sau này.

So sánh với hiến pháp của các nước, tác giả Phạm Duy Nghĩa cho rằng nội dung của Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “không có bóng dáng của Hiến pháp Liên Xô năm 1936”, có “thái độ vượt trội”. tôn trọng và tiếp nối truyền thống tư pháp có từ thời thuộc địa “, và chứa đựng những ý tưởng về dân chủ vượt trội hơn nhiều so với hệ thống pháp luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.[4]

Thúc giục[sửa | sửa mã nguồn]

TS Nguyễn Sĩ Dũng[6] Hiến pháp năm 1946 phản ánh đúng tinh thần pháp quyền – “các nguyên tắc và phương pháp tổ chức quyền lực không để xảy ra lạm quyền, bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân”. Điều đó thể hiện ở 5 điểm[6]:

 1. Hiến pháp đã được đặt trên nhà nước. Nghị viện nhân dân không thể tự mình sửa đổi Hiến pháp. Mọi sửa đổi, bổ sung đều phải được sự đồng ý của toàn dân (Điều 70 Hiến pháp năm 1946).
 2. Quyền của người dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm thay vì được nhà nước thừa nhận và bảo đảm.
 3. Quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước được phân chia rõ ràng và nhiều cơ chế kiểm soát, giám sát lẫn nhau đã được thiết kế.
 4. Quyền hạn giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương cũng được phân chia rất rõ ràng.
 5. Vai trò xét xử độc lập của các toà án được đảm bảo. Các cơ quan khác không có quyền can thiệp.

Ông đánh giá “Hiến pháp năm 1946 là bản hiến pháp dân chủ, tiên tiến như bất kỳ bản hiến pháp nào trên thế giới”.[3]

GS Trần Ngọc Đường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (2006) cho rằng, những điểm nổi bật của Hiến pháp năm 1946 là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hiến pháp Việt Nam; Ý tưởng rằng quyền lực thuộc về nhân dân; Tư tưởng pháp luật; Quy định về quyền con người và bảo đảm quyền công dân; Cơ chế bảo đảm hiến pháp; Sửa đổi hiến pháp. Theo ông, việc nghiên cứu “quyền bầu cử” được hiến định của nhân dân tại Điều 70 Hiến pháp năm 1946 là rất có ý nghĩa trong bối cảnh xây dựng Luật Trưng cầu ý dân của Việt Nam.[3]

Giáo sư Phạm Duy Nghĩa, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng Hiến pháp năm 1946 là “bản hiến pháp dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á vào thời điểm đó” và “có thể là một hợp đồng tốt để ràng buộc và kiểm soát công chức với lợi ích của chủ nhân dân ”. Ông bày tỏ sự tiếc nuối rằng sáu mươi năm sau Việt Nam “không có cơ hội tiến xa hơn trong chủ nghĩa hợp hiến.” [4] Theo ông, Hiến pháp năm 1946 vẫn phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay và “vẫn còn nguyên giá trị đối với một xã hội dân chủ, cai trị bằng pháp luật ở Việt Nam”.[5]

TS Nguyễn Minh Tuấn, Trường Đại học Saarland, CHLB Đức cho rằng: Điểm khác biệt và độc đáo của Hiến pháp năm 1946 so với các bản Hiến pháp sau này là bản Hiến pháp này không tuân theo bất kỳ nguyên mẫu hiến pháp nào. có trong lịch sử. Sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công, ở Liên Xô lúc bấy giờ có một bản Hiến pháp rất nổi tiếng và có hiệu lực là Hiến pháp năm 1936, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh – người chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa Mác – Lê-nin cũng không chịu điều này. Hiến pháp làm mẫu mực khi xây dựng Hiến pháp năm 1946. Ông cho rằng Hiến pháp năm 1946 thực sự có những yếu tố thể hiện cơ chế phân chia quyền lực, kiểm soát và cân bằng quyền lực.[7]

Đây là bản hiến pháp được soạn thảo theo tinh thần “tam quyền phân lập”: lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Chính phủ) và tư pháp (Tòa án) với ảnh hưởng của các Hiến pháp Hoa Kỳ, Pháp, Hoa Kỳ. hiến pháp của các nước cộng hòa khác.[cần dẫn nguồn] Điều 1 Hiến pháp năm 1946 ghi rõ: “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Nó không có điều khoản quy định đảng phái hay hệ tư tưởng nào là lãnh đạo đất nước duy nhất và độc quyền như các hiến pháp sau này của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hay nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ nghĩa Việt Nam.[8]

Tuy nhiên, các giá trị của Hiến pháp năm 1946 không được áp dụng trên thực tế, chỉ có giá trị về mặt chính trị. Vì nhiều lý do mà Hiến pháp năm 1946 không được thực hiện.

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Một Hở? Từ điển bách khoa Việt Nam, Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946
 2. ^ Sắc lệnh 34 / SL-1945
 3. ^ Một Hở? NS NS Đỗ Minh, Hiến pháp 1946: Suy nghĩ về quyền xem xét lại hiến pháp của nhân dân
 4. ^ Một Hở? NS NS Phạm Duy Nghĩa, Hiến pháp 60 năm trước và những món nợ lịch sử
 5. ^ Một Hở? Vang lên tiếng nói của mọi người
 6. ^ Một Hở? Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (2008), Hiến pháp năm 1946 với Nhà nước pháp quyền
 7. ^ Hiến pháp 1946: Thể hiện cơ chế phân chia và kiểm soát quyền lực
 8. ^ Giá trị pháp lý và tính hợp pháp của Hiến pháp Việt Nam hiện hành, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phước, ngày 14 tháng 4 năm 2012

liện kết ngoại[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 tại Từ điển Bách khoa Việt Nam
 • Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946
 • Hiến pháp năm 1946: Bảo vệ quyền con người
 • Hiến pháp 1946: Thể hiện cơ chế phân công và kiểm soát quyền lực – Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Đại học Saarland, Cộng hòa Liên bang Đức

Nguồn tổng hợp

Đánh Giá post
Lee Phan
Mình biết tới Digital Marketing từ 2015. Hiện tại chủ yếu mình đánh kênh Free Traffic như SEO, Youtube.... Anh em theo dõi mình từ 2016 sẽ biết mình chuyên về SEO. Đến 2018 mình có thêm tư duy về các kênh Paid Traffic. Đầu 2019, với sự hỗ trợ của một số tay to trong ngành MMO, mình dần quen và thành thạo luôn OMNI CHANNEL
Not found image
NEW Biên tập phim là gì? Chi tiết về Biên tập phim mới nhất 2021
Kính thưa đọc giả. Hôm nay, leephan xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống...
Not found image
NEW [DOWNLOAD cách lấy lại tài khoản facebook khi bị hack pass và mất cả email đăng ký] – CÁCH LẤY LẠI NICK FACEBOOK BỊ MẤT BỊ ĐỔI GMAIL VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI MỚI NHẤT 2021
Xin chào đọc giả. Today, mình xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống qua bài viết [DOWNLOAD cách...
Not found image
NEW [DOWNLOAD like cuoi.vn hack like facebook auto like facebook] – cách hack like Facebook 3 phút 3 k like 2021
Kính thưa đọc giả. Bữa nay, leephan xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống...