NEW Danh sách giám mục Việt Nam còn sống theo tuổi là gì? Chi tiết về Danh sách giám mục Việt Nam còn sống theo tuổi mới nhất 2021

Hi quý vị. Hôm nay, leephan xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống qua bài chia sẽ Danh sách giám mục Việt Nam còn sống theo tuổi là gì? Chi tiết về Danh sách giám mục Việt Nam còn sống theo tuổi mới nhất 2021

Phần nhiều nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ những nguồn website nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn riêng tư để có hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ Giáo phận Ngày sinh và tuổi Nguồn 01 Phaolô Maria Cao Đình Thuyên Cùng chịu đóng đinh vào
Thập giá Ðức Kitô
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh 7 tháng 12, 1926 (94 tuổi) [1] 02 Gioan Baotixita Bùi Tuần Giới luật mới Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 21 tháng 1, 1927 (94 tuổi) [2] 03 Phêrô Trần Thanh Chung Ngài yêu tôi Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 10 tháng 11, 1927 (93 tuổi) [3] 04 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh Khiêm tốn phục vụ Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng 30 tháng 6, 1930 (91 tuổi) [4] 05 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Như Thầy yêu thương Hồng y.png Giám mục trống tòa.png Hồng y – Nguyên TGM Tổng giáo phận Tp. HCM
Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho 5 tháng 3, 1934 (87 tuổi) [5] 06 Stêphanô Nguyễn Như Thể Để cho thế gian được sống Giám mục trống tòa.png Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 1 tháng 12, 1935 (85 tuổi) [6] 07 Phêrô Nguyễn Soạn Thưa Thầy, Thầy biết con
yêu mến Thầy
Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Giáo phận Qui Nhơn 15 tháng 12, 1936 (84 tuổi) [7] 08 Phêrô Trần Đình Tứ Yêu rồi làm Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường 2 tháng 3, 1937 (84 tuổi) [8] 09 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Ngài phải lớn lên Hồng y.png Giám mục trống tòa.png Hồng y – Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt 1 tháng 4, 1938 (83 tuổi) [9] 10 Micae Hoàng Đức Oanh Cha chúng con Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 23 tháng 10, 1938 (82 tuổi) [10] 11 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Tất cả vì tình yêu Đức Kitô Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 20 tháng 3, 1940 (81 tuổi) 12 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng Như một người phục vụ Giám mục trống tòa.png Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 30 tháng 6, 1940 (81 tuổi) 13 Tôma Nguyễn Văn Trâm Hiền lành và khiêm nhượng Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc 9 tháng 1, 1942 (79 tuổi) 14 Giuse Nguyễn Văn Yến Vâng Lời và Bình An Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm 26 tháng 12, 1942 (78 tuổi) 15 Lôrensô Chu Văn Minh Phục vụ trong đức ái Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội 27 tháng 12, 1943 (77 tuổi) 16 Gioan Maria Vũ Tất Sự thật trong yêu thương Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 10 tháng 3, 1944 (77 tuổi) 17 Giuse Trần Xuân Tiếu Để tất cả nên một Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 20 tháng 8, 1944 (76 tuổi) 18 Giuse Võ Đức Minh Ngài đã yêu thương họ
đến cùng
Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Nha Trang 10 tháng 9, 1944 (76 tuổi) 19 Antôn Vũ Huy Chương Xin vâng Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 19 tháng 9, 1944 (76 tuổi) 20 Phaolô Nguyễn Thái Hợp Sự thật và Tình yêu Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh 2 tháng 2, 1945 (76 tuổi) 21 Giuse Đinh Đức Đạo Này là Mình Thầy Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 2 tháng 3, 1945 (76 tuổi) 22 Phêrô Nguyễn Văn Đệ Xin cho tôi các linh hồn Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Bùi Chu 15 tháng 1, 1946 (75 tuổi) 23 Cosma Hoàng Văn Đạt Tình thương và sự sống Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bắc Ninh 20 tháng 7, 1947 (74 tuổi) 24 Giuse Nguyễn Chí Linh Xin cho họ nên một Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa 22 tháng 11, 1949 (71 tuổi) 25 Stêphanô Tri Bửu Thiên Ðến với muôn dân Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Cần Thơ 15 tháng 2, 1950 (71 tuổi) 26 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Tình yêu Đức Kitô thúc
bách chúng tôi
Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Qui Nhơn 13 tháng 10, 1951 (69 tuổi) 27 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Vâng nghe Thánh Thần Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa 2 tháng 1, 1952 (69 tuổi) 28 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Lòng mến trong Sự thật Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 15 tháng 8, 1952 (68 tuổi) 29 Giuse Ngô Quang Kiệt Chạnh lòng thương Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng 4 tháng 9, 1952 (68 tuổi) 30 Phêrô Nguyễn Văn Khảm Hãy theo Thầy Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Mỹ Tho
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp. HCM 2 tháng 10, 1952 (68 tuổi) 31 Anphongsô Nguyễn Hữu Long Mang vào mình mùi chiên Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Vinh
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa 25 tháng 1, 1953 (68 tuổi) 32 Gioan Đỗ Văn Ngân Tựa vào lòng Chúa Giêsu Giám mục chính tòa.png GM Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 7 tháng 6, 1953 (68 tuổi) 33 Giuse Nguyễn Đức Cường Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa 14 tháng 10, 1953 (67 tuổi) 34 Giuse Nguyễn Năng Hiệp Thông – Phục Vụ Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp.HCM
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm 24 tháng 11, 1953 (67 tuổi) [11] 35 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu Ngài yêu họ đến cùng Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bùi Chu
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc 30 tháng 10, 1954 (66 tuổi) [12] 36 Phêrô Huỳnh Văn Hai Hãy ra khơi và thả lưới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Vĩnh Long 18 tháng 8, 1954 (66 tuổi) [13] 37 Giuse Trần Văn Toản Vinh dự của tôi là Thập
Giá Đức Giêsu Kitô
Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 7 tháng 4, 1955 (66 tuổi) [14] 38 Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Mẹ và Mục Tử Giám mục chính tòa.png GM Chính tòa Giáo phận Đà Lạt 12 tháng 8, 1955 (65 tuổi) [15] 39 Giuse Châu Ngọc Tri Trời mới đất mới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng 12 tháng 9, 1956 (64 tuổi) [16] 40 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Hãy bước theo Thần Khí Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột 25 tháng 11, 1956 (64 tuổi) [17] 41 Giuse Đặng Đức Ngân Đến với muôn dân Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng 16 tháng 6, 1957 (64 tuổi) [18] 42 Giuse Đỗ Mạnh Hùng Hợp nhất trong Đức Tin Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Phan Thiết
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM 15 tháng 9, 1957 (63 tuổi) 43 Giuse Nguyễn Tấn Tước Ngài phải lớn lên Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Phú Cường 22 tháng 9, 1958 (62 tuổi) [19] 44 Giuse Vũ Văn Thiên Phục vụ trong niềm vui và hy vọng Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hải Phòng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hải Phòng 26 tháng 10, 1960 (60 tuổi) [20] 45 Louis Nguyễn Anh Tuấn Này con đây Giám mục trống tòa.png Giám quản tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh

Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM

26 tháng 12, 1962 (58 tuổi) 46 Phêrô Nguyễn Văn Viên Thầy ban cho anh em bình an của Thầy Giám mục trống tòa.png Giám quản tông tòa Giáo phận Hưng Hóa
Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Giáo phận Vinh 8 tháng 1, 1965 (56 tuổi) [21]

Nguồn tổng hợp

Đánh Giá post
Lee Phan
Mình biết tới Digital Marketing từ 2015. Hiện tại chủ yếu mình đánh kênh Free Traffic như SEO, Youtube.... Anh em theo dõi mình từ 2016 sẽ biết mình chuyên về SEO. Đến 2018 mình có thêm tư duy về các kênh Paid Traffic. Đầu 2019, với sự hỗ trợ của một số tay to trong ngành MMO, mình dần quen và thành thạo luôn OMNI CHANNEL
Not found image
NEW Dầu giấm là gì? Chi tiết về Dầu giấm mới nhất 2021
Xin chào đọc giả. , leephan sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết bằng nội dung Dầu...
Not found image
NEW [DOWNLOAD hướng dẫn hack nick facebook bằng điện thoại] – Cách Hack Nick Facebook Chỉ Trong 5 Phút 2021
Hello quý khách. Hôm nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết bằng nội dung [DOWNLOAD...
Not found image
NEW [DOWNLOAD cách hack kim cương trong clash of clan] – #3 Clash of Clans – HACK KIM CƯƠNG CỰC ĐỈNH | XÂY FULL NHÀ LUÔN!😲 2021
leephan chào đọc giả. Today, leephan sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết với nội dung [DOWNLOAD...