NEW 9 Bước (Kèm Ảnh), Đòn Bẩy Kinh Doanh (Operating Leverage

Hello quý khách. Ngày hôm nay, leephan sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết bằng nội dung 9 Bước (Kèm Ảnh), Đòn Bẩy Kinh Doanh (Operating Leverage

Đa phần nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này trong phòng riêng tư để có hiệu quả cao nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

*

Nói chung, đòn bẩy có nghĩa là tác động của một biến này so với biến khác. Trong quản lý tài chính, đòn bẩy không khác nhau nhiều, nó có nghĩa là thay đổi một yếu tố, dẫn đến thay đổi lợi nhuận. Nó ngụ ý, việc sử dụng tài sản hoặc nguồn tiền đó làm nợ phải trả mà công ty phải trả chi phí cố định hoặc chi phí tài chính, để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Có ba thước đo Đòn bẩy tức là đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy kết hợp. Cần điều hành đo lường hiệu quả của chi phí cố định trong khi đòn bẩy tài chánh e đánh giá hiệu quả của chi phí lãi vay.

Bạn đang xem: đòn bẩy hoạt động

Đòn bẩy kết hợp là sự kết hợp của hai đòn bẩy. Trong khi đòn bẩy hoạt động mô tả ảnh hưởng của sự thay đổi doanh số bán hàng đối với thu nhập hoạt động của công ty, thì đòn bẩy tài chính phản ánh sự thay đổi của EBIT trên EPS. Hãy xem bài viết dưới đây của tradequangngai.com.vn để hiểu sự khác biệt giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Đòn bẩy hoạt động Đòn bẩy tài chính
Nghĩa tradequangngai.com.vn việc sử dụng các tài sản đó vào hoạt động của công ty mà công ty phải trả chi phí cố định được gọi là Đòn bẩy hoạt động. Việc sử dụng nợ trong cấu trúc vốn của một công ty mà công ty phải trả chi phí lãi vay được gọi là Đòn bẩy tài chính.
Đo lường Ảnh hưởng của chi phí hoạt động cố định. Ảnh hưởng của chi phí lãi vay
Liên quan đến Doanh thu và EBIT EBIT và EPS
Được chứng minh bởi Cơ cấu chi phí của công ty Cơ cấu vốn của công ty
Được ưu tiên Ngắn Cao, chỉ khi ROCE cao hơn
Công thức nấu ăn DOL = Đóng góp / EBIT DFL = EBIT / LNTT
Đặt vào may rủi Nó làm tăng rủi ro kinh doanh. Nó làm tăng rủi ro tài chính.

Xem thêm: Ảnh chi tiết mẫu bán tải đầu tiên của Hyundai Santa Cruz, Hyundai Santa Cruz

Định nghĩa đòn bẩy hoạt động

Khi một công ty sử dụng tài sản có nguyên giá cố định, trong hoạt động kinh doanh của mình để kiếm thêm doanh thu để trang trải tổng chi phí được gọi là Đòn bẩy hoạt động. Đòn bẩy hoạt động (DOL) được sử dụng để đo lường hiệu quả của Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) do những thay đổi trong Doanh thu.

Một công ty sử dụng chi phí cố định cao và chi phí biến đổi thấp được coi là có đòn bẩy hoạt động cao trong khi một công ty có chi phí cố định thấp và chi phí biến đổi cao được cho là có ít đòn bẩy hoạt động hơn. Nó hoàn toàn dựa trên chi phí cố định. Vì vậy, chi phí cố định của một công ty càng cao thì điểm hòa vốn (BEP) càng cao. Theo cách này, Tỷ lệ Lợi nhuận và An toàn của công ty sẽ thấp, điều này phản ánh rủi ro kinh doanh cao hơn. Do đó, DOL thấp được ưu tiên hơn vì nó dẫn đến rủi ro kinh doanh thấp.

Nhân công thức giấc Các thông số sau được sử dụng để tính Đòn bẩy hoạt động (DOL):

*

Định nghĩa đòn bẩy tài chính

tradequangngai.com.vn việc sử dụng các nguồn vốn có chi phí tài chính cố định trong cấu trúc tài chính của công ty để kiếm thêm lợi tức đầu tư được gọi là Đòn bẩy tài chính. Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) được sử dụng để đo lường hiệu quả của Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) do những thay đổi trong lợi nhuận hoạt động của các công ty, ví dụ EBIT.

Khi một công ty sử dụng các quỹ nợ trong cấu trúc vốn của mình có phí tài trợ cố định dưới hình thức lãi suất, thì người ta nói rằng công ty sử dụng đòn bẩy tài chính.

DFL dựa trên lãi suất và chi phí tài chính, nếu những chi phí này cao hơn DFL cũng sẽ cao hơn, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến rủi ro tài chính của công ty. Nếu Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu> Tỷ suất sinh lời trên nợ, thì việc sử dụng tài trợ bằng nợ sẽ là hợp lý bởi vì, trong trường hợp này, DFL sẽ được coi là có lợi cho công ty. Khi lãi suất không đổi, EBIT của một công ty tăng nhẹ sẽ dẫn đến tăng thu nhập của cổ đông do đòn bẩy tài chính xác định. Do đó, DFL cao là thích hợp.

Nhân công thức giấc Các thông số sau được sử dụng để tính Mức Đòn bẩy Tài chính (DFL):

*

Sự khác biệt chính giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Sau đây là những điểm khác biệt chính giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính:

tradequangngai.com.vn Việc sử dụng tài sản nguyên giá trong hoạt động của công ty được gọi là Đòn bẩy hoạt động. tradequangngai.com.vn Việc sử dụng phí tài trợ cố định để chuyển vốn trong cấu trúc vốn của công ty được gọi là Đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy hoạt động đo lường tác động của chi phí hoạt động cố định, trong khi Đòn bẩy tài chính đo lường hiệu quả của chi phí lãi vay. Đòn bẩy hoạt động ảnh hưởng đến Doanh thu và EBIT nhưng Đòn bẩy tài chính ảnh hưởng đến EBIT và EPS. Đòn bẩy hoạt động phát sinh do cấu trúc chi phí của công ty. . Ngược lại, cấu trúc vốn của công ty chịu trách nhiệm về Đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy hoạt động thấp được ưu tiên vì DOL cao hơn sẽ gây ra BEP cao và lợi nhuận thấp. Mặt khác, DFL cao là tốt nhất vì EBIT tăng nhẹ sẽ dẫn đến lợi tức cổ đông cao hơn, chỉ khi ROCE lớn hơn chi phí nợ sau thuế. Đòn bẩy hoạt động tạo ra rủi ro kinh doanh trong khi Đòn bẩy tài chính lý do rủi ro tài chính.

Phần kết luận

Trong khi hiệu suất của phân tích tài chính, Đòn bẩy, được sử dụng để đo lường mối quan hệ rủi ro-phần thưởng cho các kế hoạch cấu trúc vốn thay thế. Nó phóng đại những thay đổi trong các biến tài chính như doanh thu, chi phí, EBIT, LNTT, EPS, v.v. Các công ty. Việc nhân DOL và DFL sẽ tạo ra DCL tức là Đòn bẩy kết hợp.

Nguồn tổng hợp

Đánh Giá post

Viết một bình luận