8-2022 Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Gia Lai còn hơn 20% – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Hello quý khách.Ngày hôm nay, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Gia Lai còn hơn 20% – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Phần nhiều nguồn đều đc cập nhật thông tin từ những nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Gia Lai còn hơn 20% – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Ngày 13-9, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố Kế hoạch số 2059 / KH-UBND thực hiện Kế hoạch mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Kết quả thẩm tra chuẩn nghèo đa chiều của hộ nghèo, hộ cận nghèo từ năm 2021 đến năm 2025, đến năm 2021 thành phố còn 45.688 hộ nghèo, chiếm 12,09% tổng số hộ của thành phố. Ghi chú. Có 40.475 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 25,58% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Có 33.866 hộ cận nghèo, chiếm 8,96% tổng số hộ của thành phố. Có 24.839 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 15,70% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn thành phố.

Hiện thành phố còn 1 vùng nghèo, 43 thôn ĐBKK, 7 thôn biên giới, 384 thôn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 46% dân số.

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của vùng xuống bình quân hàng năm 2% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Theo chuẩn nghèo đa chiều 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%. Tỷ lệ hộ nghèo vùng nghèo mỗi năm giảm trên 5%.

Kế hoạch cũng đề xuất một số kết quả và chỉ tiêu chính cần đạt được, trong đó có mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản vào năm 2025. Cố gắng giảm hơn một nửa số hộ nghèo. Hỗ trợ sinh kế, việc làm và tạo thu nhập bền vững bằng cách so sánh các hộ cận nghèo dựa trên chuẩn nghèo đa chiều và giúp thiết lập và nhân rộng năm mô hình và dự án giảm nghèo phù hợp. Hỗ trợ hơn 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới nghèo, hộ nghèo, vùng khó tìm việc làm Hỗ trợ giáo dục cho hơn 100 lao động vùng nghèo Hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế 98% có nhu cầu tiếp cận thông tin liên lạc và các dịch vụ internet với quyền sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh…

Theo kế hoạch, bảy dự án sẽ được thực hiện, bao gồm đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội ở các vùng nghèo, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất và hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, giáo dục nghề nghiệp và phát triển giáo dục chất lượng. Là. Việc làm, người nghèo, nhà ở nghèo, truyền thông, giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá chương trình.

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo bao gồm chính sách ưu đãi tín dụng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hóa đơn tiền điện, nhà vệ sinh hợp vệ sinh, công trình hợp pháp.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch vượt 905,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương vượt 819 tỷ đồng, bằng 10% ngân sách địa phương. Gần 4,4 tỷ lá chắn.

Kế hoạch được đưa ra nhằm đạt được các mục tiêu giảm nghèo đa chiều, toàn diện và bền vững, tăng cường xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách nghèo giữa các vùng miền. Hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, bảo đảm người nghèo vượt mức sống tối thiểu, được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm phát triển kinh tế hài hòa với an sinh xã hội bền vững. và phấn đấu đạt được Mục tiêu Kinh tế giới và Giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 Mục tiêu Phát triển Xã hội 2021-2025.

Phụ lục tổng hợp nhu cầu tài chính của tỉnh Gia Lai để thực hiện Kế hoạch mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

xoay một cái.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Gia Lai còn hơn 20% – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Tỷ #lệ #hộ #nghèo #cận #nghèo #ở #Gia #Lai #còn #hơn #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Gia Lai còn hơn 20% – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa số nguồn đều đc cập nhật thông tin từ các nguồn website lớn

Tác giả gốc:

 Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Gia Lai còn hơn 20% - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.