8-2022 Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Xin chào đọc giả.Hôm nay, tôi xin chia sẽ về chủ đề Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Đa số nguồn đều được lấy ý tưởng từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Ngày 27-10, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Kế hoạch số về việc đẩy mạnh Quy hoạch mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG) tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 do số 119 / KH-STTTT công bố. .

Mục đích của “quy hoạch” là nhằm quảng bá, thúc đẩy, củng cố mục đích, tầm quan trọng và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Góp phần giúp cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư địa phương thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực từ xây dựng nông thôn mới, vận động các tổ chức, công đoàn, doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận. , cùng tham gia. Phát huy những thành tích, kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm, những phương pháp đổi mới xuất sắc và những điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới của thành.

Nó sẽ khuyến khích, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ban, ngành, các tổ chức, cá nhân, chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, phương thức, được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân cần phát huy vai trò là người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với niềm tin “dân biết, dân bàn, dân xác nhận, dân hưởng lợi”.Đường quê được bê tông hóa. Ảnh: Hongjia
Đường quê được bê tông hóa. Ảnh: Hongjia

Quảng bá các sản phẩm đặc sản của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm đạt chuẩn OCOP thành phố đến với người dân trong và ngoài thành phố, khơi thông thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn của địa phương.

Kế hoạch này sẽ đảm bảo công tác thông tin, công khai bám sát đường lối, nguyên tắc, chỉ đạo của Đảng, bám sát chủ trương xây dựng nông thôn mới của cả nước và nội dung kế hoạch mục tiêu quốc gia, có hình ảnh, phương pháp đa dạng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp và thích hợp. Chúng tôi yêu cầu rằng chúng tôi nên được huy động. . Nhiều lực lượng tham gia tuyên truyền.

Công tác thông tin xúc tiến phải thường xuyên, kịp thời, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung và hình thức thông tin phải phù hợp với tập quán của địa phương và nhu cầu xã hội. Theo yêu cầu của “Kế hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia 2022-2025”, chúng ta sẽ làm phong phú thêm các hình thức, phương tiện truyền thông và thực hiện chuyển đổi số hóa thông tin cơ sở.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia giai đoạn 2021-2025 cần kết hợp với kế hoạch mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi (Bộ NN & PTNT và vùng, dân tộc thiểu số). MN) 2021-2030, Bước 1: 2021-2025 và 2021-2025 Kế hoạch mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Về nội dung và hình thức, sẽ tập trung vào những vấn đề cốt lõi của “Đề cương mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia giai đoạn 2021-2025” và việc triển khai cụ thể các nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc.

Quảng bá các biểu trưng, ​​biển hiệu, thông điệp, khẩu hiệu của Kế hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia và Kế hoạch OCO (Mỗi xã một sản phẩm) để mọi cán bộ chính quyền địa phương và người dân hiểu, nhận biết và sử dụng đúng, hiệu quả.

Phương thức, cách tiếp cận để huy động và nâng cao nguồn lực ngoài ngân sách cho xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thiết thực, phát huy sáng kiến, khắc phục khó khăn, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập thể, cá nhân, nhà khoa học, nhà kinh doanh đạt chuẩn nông thôn mới. .. đối với việc xây dựng nông thôn mới đã có nhiều đóng góp, chia sẻ bài học kinh nghiệm từ những nông dân thành công tại địa phương và chia sẻ cách thức triển khai chương trình mang lại hiệu quả cao và bền vững.Gia Lai hiện có 42 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của địa phương.
Sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP địa phương. Ảnh: Gnuyendiep

Các hình thức quan hệ công chúng đa dạng trên báo in, báo điện tử, báo nghe nhìn, báo của các cơ quan truyền thông, mạng xã hội, mạng Internet, phương tiện quan hệ công chúng và bảng thông báo điện tử công cộng. Truyền thông tuyến cơ sở thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp cứu và các chương trình phát thanh của đài phát thanh nước hoa, trang thông tin điện tử Viện Cấp cứu nhân dân, trang thông tin điện tử ngành nước hoa, bảng tin điện tử về địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng thông qua bảng tin công cộng. Ưu tiên sử dụng một số ít ngôn ngữ và chữ viết phù hợp với vùng dân cư cho mục đích quảng bá.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các công ty viễn thông, báo chí, hệ thống thông tin trên toàn tỉnh đăng tải, công khai “Quy hoạch mục tiêu quốc gia xây dựng đô thị mới” và “Quy hoạch mục tiêu quốc gia xây dựng đô thị mới”. , Nội dung phong phú và phù hợp, giám sát và kiểm tra các địa phương, trung ương, chi nhánh, các công ty truyền thông ngôi sao và các thành phố khác, quan hệ công chúng và thực thi của thành phố, thành lập văn phòng đại diện tại thành phố và cử phóng viên thường trú.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị và công bố kế hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia và kế hoạch OCOP trên trang thông tin điện tử chính thức. Tập trung phát huy hệ thống tăng cường âm thanh cơ sở khu dân cư trong cấu hình hệ thống thông tin cơ sở khu vực, phân phát đến người dân trên nhiều địa bàn với ngôn ngữ phù hợp và thời gian hợp lý.

Trong đó, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả trên trang thông tin điện tử của Chính phủ để tiếp nhận, phản hồi kịp thời các thông tin phản ánh về xây dựng nông thôn mới và các đề án OCOP. 100% các khu vực và cơ sở sử dụng chính xác và hiệu quả biểu trưng nông thôn mới và biểu trưng OCOP trong các hoạt động quảng bá. Trên 80% số xã (kể cả đài truyền thanh cơ sở) phát ít nhất một chương trình phát thanh hàng tuần về xây dựng nông thôn mới trên đài truyền thanh cấp xã.

Theo kế hoạch này, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao sẽ được hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian thích hợp cho các nội dung liên quan của kế hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn quốc gia. CCTV và các đài phát thanh và truyền hình Gia Lai thu và phát sóng đầy đủ các chương trình phổ biến trong khu vực liên quan đến Kế hoạch mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch OCOP.

Các nhà mạng trong khu vực đang tích cực nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu trên trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, nghiên cứu nâng cao số lượng và chất lượng tin bài, phóng sự về tình hình thực hiện và kết quả của Kế hoạch mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP của địa phương. kế hoạch và thông tin tuyên truyền về kế hoạch mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội trong cả nước. Nó đã được lên kế hoạch. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Tây Nguyên 2021-2030 Bước 1: 2021-2025 “và” Kế hoạch mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 “kết hợp với các dự án khác. Tỉnh Gia Lai đang triển khai các kế hoạch và dự án.

Lehon

.

Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Tuyên #truyền #Chương #trình #mục #tiêu #quốc #gia #xây #dựng #nông #thôn #mới #trên #địa #bàn #tỉnh #Gia #Lai #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa phần nguồn đều đc lấy thông tin từ các nguồn website nổi tiếng

Tác giả gốc:

 Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.