8-2022 Gia Lai triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Xin chào đọc giả.Bữa nay, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Gia Lai triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Đa phần nguồn đều được cập nhật thông tin từ các nguồn website đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Gia Lai triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Ngày 10-10, Phó Chủ tịch UBND TP Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lí đã công bố Kế hoạch số 1 về việc tiếp tục Đề án dạy học ngoại ngữ theo hệ thống. Tôi đã ký số 2301 / KH-UBND và vô cùng sợ hãi. Giáo dục địa phương 2022-2025.

Vì vậy, mục tiêu chung là không ngừng đổi mới dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và triển khai dạy học kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh ở các cấp học theo chương trình mới đảm bảo tiến độ và phổ biến thực hiện đúng. là tạo nền tảng để trình độ ngoại ngữ và trình độ ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông đến năm 2025 đáp ứng nhu cầu học tập, lao động và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ xây dựng khu vực, đất nước và hội nhập quốc tế.Theo Kế hoạch Giáo dục Phổ thông năm 2018, Gallais đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có ít nhất 50% sinh viên năm thứ nhất và thứ hai chọn các môn tự chọn tiếng Anh.
Theo Kế hoạch giáo dục phổ thông năm 2018, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 50% học sinh năm thứ nhất và thứ hai chọn môn tự chọn tiếng Anh. Ảnh: Cổ

Đặc biệt, đến năm 2025, chúng ta đặt mục tiêu có ít nhất 25% trẻ mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non. ; 50% trường trung cấp, trường đại học bố trí ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và chuyên ngành đào tạo (50% học sinh trung cấp có trình độ ngoại ngữ tương đương 1/6 trình độ ngoại ngữ), tiếng Việt, 60% học sinh đại học có trình độ ngoại ngữ. trình độ ngoại ngữ tương ứng với Khung trình độ ngoại ngữ Việt Nam 2 / Trình độ ngoại ngữ bậc 6).

Đồng thời, khuyến khích các cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai các chương trình giáo dục tiếng Anh suốt đời thiết thực và sẽ tiếp tục mở các lớp ngoại ngữ cho cán bộ quản lý, giáo viên và người hướng dẫn trường học dựa trên các tiêu chuẩn công vụ và công vụ.

Trong kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân Ngôi sao đã đề xuất tám thách thức và giải pháp, xác định những thách thức cụ thể cho các sở, ngành, khu vực và cơ sở giáo dục khác nhau, đồng thời xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện. Vì vậy, Bộ sẽ tiếp tục dạy và học tiếng Anh theo kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đổi mới kiểm tra, đánh giá dạy học ngoại ngữ, tiến tới chuẩn quốc tế, trau dồi đủ số lượng và chất lượng ngoại ngữ. tăng. Giáo viên ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường dạy học ngoại ngữ, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy học ngoại ngữ.

Ngoài ra, nghiên cứu khuyến khích các cấp có thẩm quyền xây dựng hoặc ban hành các cơ chế, chính sách, quy định về dạy học ngoại ngữ phù hợp với nhiệm vụ của mình để thúc đẩy xã hội hóa dạy học ngoại ngữ.

Bộ giao thông vận tải.

Gia Lai triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Gia #Lai #triển #khai #Đề #án #dạy #và #học #ngoại #ngữ #trong #hệ #thống #giáo #dục #quốc #dân #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Gia Lai triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa phần nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ các nguồn website nổi tiếng

Tác giả gốc:

 Gia Lai triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.