8-2022 Gia Lai triển khai các biện pháp phòng cháy-chữa cháy rừng mùa khô – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Xin chào đọc giả., tôi xin chia sẽ về chủ đề Gia Lai triển khai các biện pháp phòng cháy-chữa cháy rừng mùa khô – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Đa phần nguồn đều được update ý tưởng từ những nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Gia Lai triển khai các biện pháp phòng cháy-chữa cháy rừng mùa khô – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO)- UBND thành phố Gia Lai vừa có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô đến các sở, ngành, huyện, các thôn, làng, thị và các chủ rừng trên địa bàn. Thông báo cho 2022-2023.

Theo đó, UBND có trách nhiệm triển khai nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Lực lượng PCCC… đến các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các chủ rừng. đang đòi hỏi. Thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân các địa phương JIARI về việc thực hiện các quy định của pháp luật, các biện pháp quản lý bảo vệ rừng.Phòng chống cháy rừng mùa khô
Kiểm soát cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: MH

Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố sẽ củng cố và hoàn thiện Ủy ban xử lý công việc của trụ sở khẩn cấp và cứu hỏa, đồng thời ban hành các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho quân đội tùy theo điều kiện của địa phương. Mùa khô năm 2022 – 2023. Kế hoạch kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc chuyển nhượng, cho thuê đất, chuyển nhượng đất để trồng rừng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho thuê đất, đơn vị sở hữu rừng (cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, v.v.) có kế hoạch. ) 2022 ~ Mùa khô 2023, thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy cục bộ và cục bộ đáp ứng các điều kiện cần thiết, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn đã xây dựng. Ban hành nội quy, kế hoạch, phương án PCCC.

Hướng dẫn Huyện Shunaeng cũ, UBND Myeon và các chủ rừng cũ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định phòng chống cháy rừng, không để cháy lan trong rừng. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động đốt rác, chôn lấp rác thải và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Chỉ đạo Thường trực Uỷ ban nhân dân và các chủ rừng nghiên cứu bổ sung, phối hợp và tổ chức thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ để tham gia chữa cháy khi cháy rừng xảy ra theo phương châm ‘4 tại chỗ’.

Chỉ đạo các ban cứu hỏa toàn cầu và khu vực thường xuyên theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của khu bảo tồn rừng (http://kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng. Điểm nóng GLA”,”Gia Lai”Thông tin cảnh báo cháy rừng FFW”Phát hiện sớm cháy rừng, huy động lực lượng dập lửa.

UBND thành phố đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Bộ Kiểm lâm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thành phố. UBND: Đường lối đề ra hướng xử lý, kiến ​​nghị kịp thời. Thường trực và hợp tác với Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an và Cục Cứu nạn khẩn cấp, đồng thời tổ chức và giám sát các hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy và lâm nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Các đơn vị chủ sở hữu phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cháy nổ. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng và PCCCR, triển khai thực hiện các chuyên đề, dự án PCCCR đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai lực lượng PCCCR 24/24h tại các cơ quan, trung tâm PCCCR giai đoạn 2022-2023.Lực lượng kiểm lâm rà soát công tác phòng chống cháy rừng.
Lực lượng kiểm lâm rà soát công tác phòng chống cháy rừng. Ảnh: MH

Hướng dẫn đơn vị chủ rừng thuộc quyền nghiên cứu, bổ sung, phối hợp và tổ chức thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy trong phạm vi công tác của mình. Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền và quảng bá Luật Bảo tồn Rừng và Phòng chống Cháy rừng cho người dân và cộng đồng địa phương, đồng thời hướng dẫn công chúng đối phó với việc trồng trọt lưu thông thảm thực vật và ngăn ngừa cháy rừng. Triển khai quân thường trực 24/24 giờ trong mùa khô 2022-2023. Xây dựng nghiệp vụ PCCC đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác chữa cháy, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy khi cháy rừng xảy ra. .

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đường bộ sẽ hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban Nhân dân Đường bộ để phòng chống cháy rừng, hỗ trợ trước tiền dịch vụ môi trường rừng, khuyến khích các đơn vị tích cực thực hiện . đề nghị làm cho khả thi Theo phương án quản lý bảo vệ rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt, mùa khô sẽ bắt đầu từ năm 2022-2023. Các cơ quan, đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân đội tỉnh, Bộ Chỉ huy Cao xạ Thách thức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ học tập và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy và chữa cháy. Cục Công an Star đã chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm lâm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra, giám sát các cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, đơn vị quản lý lâm nghiệp và thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy.

Các cơ quan truyền thông đưa tin cảnh báo, dự báo cháy rừng, kịp thời đưa tin về tình hình phòng chống cháy rừng tại địa phương, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và người quản lý đơn vị chủ rừng có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân ngay nếu xảy ra cháy rừng mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Rahon

.

Gia Lai triển khai các biện pháp phòng cháy-chữa cháy rừng mùa khô – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Gia #Lai #triển #khai #các #biện #pháp #phòng #cháychữa #cháy #rừng #mùa #khô #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Gia Lai triển khai các biện pháp phòng cháy-chữa cháy rừng mùa khô – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa phần nguồn đều được lấy ý tưởng từ các nguồn trang web nổi tiếng

Tác giả gốc:

 Gia Lai triển khai các biện pháp phòng cháy-chữa cháy rừng mùa khô - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.