8-2022 Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Hi quý vị.Hôm nay, tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Đa phần nguồn đều được lấy thông tin từ những nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Ủy ban nhân dân tỉnh Jalai đã yêu cầu tổ chức “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10” năm 2022 với chủ đề “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam và xây dựng đất nước thịnh vượng”. ,vui mừng”.

Ngày 28/9, Văn phòng UBND thành phố có công văn số 3102 / VP-KGVX thông báo ý kiến ​​của UBND về việc tổ chức công khai Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 2022.Công nhân làm việc tại Nhà máy gạch tuynel Tây Hoàng (xã Pet Eng Chua Thai) được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
Công nhân làm việc tại Nhà máy gạch tuynel Tây Hoàng (xã Pú Yên cũ Chùa Tài) được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Ảnh: Dingzhen

Vì vậy, ngày 01/10/2020, Quyết định số 1486 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, lấy ngày 04/10 hàng năm là “Ngày kỹ năng lao động Việt Nam”, và ngày 23/9, thực hiện Bộ Đào tạo bổ túc lao động. . tăng. , Văn bản số 3696 / LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 về việc tổ chức các hoạt động Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2009, UBND Thành phố, năm 2022 cho biết, Bộ Lao động và Thương binh xã hội chịu trách nhiệm chính và phối hợp với Việt Nam TP. Việt Nam. được chỉ định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động T.Ư, các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, UBND các quận, huyện và các đơn vị truyền thông trên địa bàn thành phố tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động của Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 2022. tổ chức.

Đồng thời, Ban Dân vận Sao yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB & XH, đảm bảo mục đích, ý nghĩa và nội dung hoạt động. .

Theo kế hoạch của Bộ Lao động và Xã hội, Ngày kỹ năng lao động Việt Nam lần thứ 4 – 10 năm 2022 sẽ bao gồm các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm … Người lao động Việt Nam, đặc biệt là thanh niên trong tình hình mới hiện nay.

Tin, bài, phóng sự, phim tài liệu… Quảng bá, phổ biến thực trạng, vai trò của đội ngũ lao động giỏi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát triển kỹ năng lao động và hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đạt chứng chỉ kỹ thuật nghề quốc gia thẩm định và công bố. Mục đích, ý nghĩa của “Ngày Lao động Việt Nam 4-10” đối với người lao động.

Quy trình đào tạo và bồi dưỡng cho công dân, đặc biệt là thanh niên, nhằm tạo điều kiện thực hiện các chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo khác nhau để tạo điều kiện phối hợp giữa người lao động và xã hội của các doanh nghiệp nhà nước, các cơ sở giáo dục và đào tạo cộng đồng nhằm nâng cao kỹ năng lao động ở Việt Nam. Tham gia đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Kỹ năng lao động tổng hợp tạo điều kiện cho việc thực hiện gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp, học tập suốt đời và lập nghiệp.

Đồng thời, phát huy và ghi nhận những thành tựu, kết quả, sáng kiến ​​trong phát triển kỹ năng nghề, thúc đẩy và nâng cao kỹ năng lao động, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng linh hoạt và hiệu quả với bối cảnh của Corona 19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cender.

Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Gia #Lai #tổ #chức #Ngày #Kỹ #năng #lao #động #Việt #Nam #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa phần nguồn đều đc cập nhật thông tin từ các nguồn trang web lớn

Tác giả gốc:

 Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10 - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.