8-2022 Gia Lai phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Chào bạn đọc.Bữa nay, tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Gia Lai phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Phần nhiều nguồn đều được update ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Gia Lai phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có công văn số 2452 / UBND-KGVX ngày 26-10 về việc phát triển thị trường lao động hội nhập linh hoạt, hiệu quả, hiện đại và bền vững. đã ký và xuất bản. .Một công nhân tham dự hội chợ việc làm tại khu vực Dacdoor.
Một công nhân tham dự hội chợ việc làm tại khu vực Dacdoor. Ảnh: Dingzhen

Vì vậy, Thông tư số 269 / TB-VPCP ngày 30/8/2022 của Văn phòng Điều hành về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chín tại Hội nghị “Thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, phát triển bền vững và hội nhập”. Đối với một thị trường lao động bền vững và hội nhập, Ủy ban Nhân dân Ngôi sao sẽ chủ trì Bộ Lao động Đào tạo và Các vấn đề xã hội để điều phối các tỉnh Sao khác nhau, các tỉnh liên quan, Ủy ban Nhân dân yêu cầu tăng cường. Khuyến khích, công khai và công khai các chính sách pháp luật như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, y tế công nghiệp, giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an sinh, lao động học sinh và giáo dục nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Mọi người. nhân viên và học sinh. Thực hiện và chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy tạo việc làm mới, việc làm sáng tạo và chất lượng, việc làm bền vững, việc làm xanh và việc làm ở các khu vực biên giới. Kích hoạt hợp tác tuyển dụng và tìm việc trong nước và quốc tế…

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, Tòa án, thành phố thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 2134 / UBND. . Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Thông báo của Ủy ban nhân dân các giới về việc thực hiện dự án “Giáo dục nghề nghiệp phổ thông và định hướng di chuyển cho học sinh” cho năm 2019-2025 tại Jaira Fort. Tư vấn và hướng nghiệp học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông…

Các Sở: Kế hoạch, Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp, Xây dựng nông thôn và các Sở, ngành có liên quan, UBND thành phố Trần Văn Hòa chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn. sự hủy bỏ. Doanh nghiệp phục hồi sản xuất, hoạt động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, không ngừng tăng cường đầu tư cho đào tạo, nâng cao trình độ lao động, nhất là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường, đào tạo nghề. Đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn của lao động nhập cư, lao động nhập cư, hợp tác xã và các lĩnh vực khác của lao động nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã. Quá trình chuyên môn hóa điều chỉnh cơ cấu kinh tế nông thôn…Trường Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô Gia Lai. Ảnh: Cổ
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô Gia Lai. Ảnh: Cổ

Đồng thời, theo phân công, các sở, ban, ngành liên quan sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội với tốc độ nhanh. Cải cách hành chính nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, an toàn, minh bạch, tạo thuận lợi cho hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp và phát triển thị trường lao động.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng luật pháp, chính sách về thị trường lao động, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp cho mọi người dân, công nhân và người lao động. Người sử dụng lao động đồng thuận trong thực hiện công việc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

Bên cạnh đó, UBND xã Sùng đề nghị Công đoàn Công ty TNHH MTV tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tinh thần của đoàn viên, người lao động, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Làm. Làm việc với Bộ Lao động – Y tế và Xã hội để tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động và thực thi chính sách.

Liên đoàn Thương mại Tình dục khuyến khích và tạo điều kiện cho các công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Lao động và Việc làm, đào tạo và nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ của người lao động, đồng thời tăng cường đàm phán và đối thoại giữa tất cả các bên trong quan hệ lao động. và huy động. Lập kế hoạch, đào tạo, định hướng, phân phối và điều chỉnh lực lượng lao động sớm để tránh mất cân đối cung và cầu lao động. Thiếu lao động cục bộ. Đồng thời có chính sách vận động các doanh nghiệp thu hút, giữ chân người lao động, ổn định sản xuất, hoạt động.

Cender

.

Gia Lai phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Gia #Lai #phát #triển #thị #trường #lao #động #linh #hoạt #hiệu #quả #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Gia Lai phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Phần nhiều nguồn đều được lấy thông tin từ các nguồn trang web nổi tiếng

Tác giả gốc:

 Gia Lai phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.