8-2022 Gia Lai hỗ trợ đào tạo cho tỉnh Champasak – Lào – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Hi quý vị., tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Gia Lai hỗ trợ đào tạo cho tỉnh Champasak – Lào – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Đa số nguồn đều được cập nhật thông tin từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Gia Lai hỗ trợ đào tạo cho tỉnh Champasak – Lào – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Để thực hiện Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Gia Lai và Champasak vào cuối năm 2016 – Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và tìm hiểu 5 lưu học sinh tại Champasak. Năm học 2017 – 2018, em sẽ tiếp tục theo học tại một trường đại học ở Gia Lai. Đồng thời, UBND ủy quyền Bộ Ngoại giao chuyển danh sách, hồ sơ học viên cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tính hợp đồng đào tạo và hỗ trợ chi phí đào tạo.                Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak ký biên bản ghi nhớ về dự án hợp tác. Ảnh: Tannut
Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak ký biên bản ghi nhớ dự án hợp tác. Ảnh: Tannut

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn số 5801 / UBND-KGVX đồng ý hỗ trợ đào tạo 5 học sinh tại Champasak từ năm 2017. Học tiếng Việt trong 4 năm. Hai cấp đại học: Cơ sở Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai (2 chuyên ngành Kế toán) và Cơ sở Đại học Đông Á Gia Lai (3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh).

Từ năm 2016 đến năm 2020, theo tinh thần của Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Champasak và Jalai Fort trong các lĩnh vực, Jalai Fort được hiểu là hỗ trợ đào tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Champasak có 15 chỉ tiêu bậc đại học và Champasak hỗ trợ giáo dục Lào hai chỉ tiêu mỗi năm cho người lao động và doanh nghiệp tại Gia Lai. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Lai đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên lạc hàng năm với tỉnh Champasak để tiếp nhận học viên và cung cấp thông tin về các khóa đào tạo trình độ đại học được thực hiện tại cơ sở đào tạo. Sinh viên đang học trong khu vực của bạn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận danh sách học viên của Bộ Ngoại giao, xây dựng kinh phí đào tạo, báo cáo Bộ Tài chính và ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo tại Tokyo. Bộ Tài chính nên đưa kinh phí vào ngân sách hàng năm để hỗ trợ đào tạo học sinh Champasak và giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch hợp tác trong hai tuần.

tất cả hợp lại thành một

.

Gia Lai hỗ trợ đào tạo cho tỉnh Champasak – Lào – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Gia #Lai #hỗ #trợ #đào #tạo #cho #tỉnh #Champasak #Lào #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Gia Lai hỗ trợ đào tạo cho tỉnh Champasak – Lào – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Phần lớn nguồn đều được update thông tin từ các nguồn trang web lớn

Tác giả gốc:

 Gia Lai hỗ trợ đào tạo cho tỉnh Champasak - Lào - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.