8-2022 Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Kính thưa đọc giả.Ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Đa số nguồn đều được lấy thông tin từ các nguồn trang web lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO)- UBND thành phố Gia Lai có Kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp của thành phố số 2547/KH-UBND đã được công bố.

Việc ban hành Kế hoạch số 2547/KH-UBND nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính. . Định hướng và phương pháp quản lý giúp ích cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời đảm bảo triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, làm rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện và các nội dung nhiệm vụ khác được giao cho các đơn vị giảng dạy, phối hợp thực hiện. Việc triển khai thực hiện đúng Chính phủ, nhiệm vụ, nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, kế hoạch có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả thực hiện chương trình sẽ là cơ sở để đánh giá kết quả Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ.Người dân được hướng dẫn thủ tục hành chính tại các trung tâm dịch vụ công của chính quyền địa phương.  Ảnh: Pangling
Người dân được hướng dẫn thủ tục hành chính tại các trung tâm dịch vụ công của chính quyền địa phương. Ảnh: Vòng Chảo

Cải cách mạnh mẽ các quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hiện đại hóa dữ liệu, định hướng ứng dụng và phương thức quản lý. Một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, trung thực phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn bao giờ hết.

Tại Kế hoạch 2547/KH-UBND, UBND tỉnh cũng phân bổ cụ thể công việc, thời gian thực hiện và hoàn thành cho các cơ quan, đơn vị về nội dung cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các quy định về thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Căn cứ nội dung Nghị quyết 131/NQ-CP và Kế hoạch 2547/KH-UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng, Cục thi hành án dân sự, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, các Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã xây dựng và hoàn thành nhiệm vụ đảm nhận theo quy định.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận, quận và thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện của Ủy ban nhân dân Xiang, Nian và Jin thuộc thẩm quyền của mình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban Sở Y tế trước ngày 10 của tháng cuối quý. Chuẩn bị các nguồn lực về tài chính, lao động và vật chất để tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.

Khi lập dự toán hàng năm, Bộ Tài chính lập dự toán trên cơ sở khả năng ngân sách phù hợp với quy định của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phân cấp kinh phí theo cơ quan quản lý ngân sách và thực hiện phân bổ kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách.

Lữ Hồng

.

Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Gia #Lai #đẩy #mạnh #cải #cách #thủ #tục #hành #chính #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa số nguồn đều đc update ý tưởng từ các nguồn website lớn

Tác giả gốc:

 Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.