8-2022 Gia Lai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Chào bạn đọc.Hôm nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Gia Lai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Phần lớn nguồn đều được update ý tưởng từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Gia Lai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Quyết định số 6-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”. / QĐ-BTTTT, Quyết định số 21 / QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Lai công bố Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực an toàn thông tin tình dục giai đoạn 2022-2025.

Vì vậy, “Kế hoạch phát triển và giáo dục an toàn thông tin 2022-2025” nêu rõ nội dung mục tiêu, yêu cầu và việc thực hiện. Cụ thể: Hình thức giáo dục an toàn thông tin ngắn hạn tập trung, trực tuyến hoặc tập trung và tích hợp trực tuyến cho công chức, viên chức, người lao động của các tổ chức quốc gia và địa phương. Các kỹ thuật an toàn thông tin để tiêu chuẩn hóa các cơ quan và tổ chức. Giáo dục kiến ​​thức và kỹ thuật an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân. Thực hiện giáo dục, đào tạo về an toàn thông tin theo cơ chế xã hội hóa.Hình minh họa, nguồn internet
Hình minh họa, nguồn internet

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch này bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn doanh nghiệp, nguồn tài trợ của các tổ chức, tổng công ty, tài trợ của cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

Để tổ chức thực hiện, UBND Sao chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đề xuất phối hợp thực hiện kế hoạch này với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan. . Điều chỉnh, bổ sung các nội dung cưỡng chế theo tình hình thực tế cưỡng chế.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, khu vực, cơ quan, đơn vị rà soát các cán bộ lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, thành viên nhóm ứng dụng an toàn thông tin. Người lao động sử dụng thiết bị công nghệ thông tin khi làm việc trong chính quyền địa phương, công chức, viên chức, đảng, cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp đăng ký tham gia các khóa học do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Giám sát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND sao, báo cáo tạm thời khi cần thiết.

Hằng năm, Bộ Tài chính bố trí khả năng cân đối ngân sách để các cơ quan, đơn vị, vùng có liên quan trên cơ sở ngân sách rà soát, tổng hợp và bố trí kinh phí cho các Vụ có thẩm quyền thực hiện công tác TKCN theo kế hoạch. . giới thiệu. Kiểm soát và phân cấp ngân sách hiện hành.Hình minh họa, nguồn internet
Hình minh họa, nguồn internet

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiến ​​thức cơ bản về an toàn thông tin và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác cấp vụ tại Quyết định số 21 / QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được thực hiện.

Các đơn vị: Sao Bộ Công an, Sao Quân khu, Sao Bộ Tư lệnh Phòng thủ, Sở, Huyện, Thành, Ủy ban nhân dân thành phố, Thạc sỹ An toàn thông tin quốc gia cử cán bộ, công chức, viên chức, học viên, kỹ sư có trình độ chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo với giáo dục cử nhân, giáo dục, kiến ​​thức an toàn thông tin và cải tiến công nghệ.

Đồng thời truyền thông nâng cao nhận thức về giáo dục và phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin. Phối hợp với các cơ sở, tổ chức, ban ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, hiệp hội tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, hướng nghiệp, hội thi, hội chợ việc làm về an toàn thông tin để sinh viên tham gia vào các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác theo nhu cầu thực tế. ở đây để giúp bạn thực hành và làm việc. .

Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm của Ủy ban Star Ying Min (thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông), tổng hợp vào báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo chuyển đổi số cấp đơn vị, khu vực hoặc báo cáo khẩn cấp. .

Lehon.

Gia Lai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Gia #Lai #đào #tạo #và #phát #triển #nguồn #nhân #lực #toàn #thông #tin #giai #đoạn #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Gia Lai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa số nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành

Tác giả gốc:

 Gia Lai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.