8-2022 79,62% gia đình ở Gia Lai được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá“ – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Chào bạn đọc.Hôm nay, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về 79,62% gia đình ở Gia Lai được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá“ – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Phần lớn nguồn đều được lấy ý tưởng từ những nguồn website nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về 79,62% gia đình ở Gia Lai được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá“ – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Chiều 26-10, Hội trường 2-9 (Flexi), do ông Đoàn Minh Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Truyền thông (Ban Chỉ đạo Trung ương) làm Trưởng đoàn, đã tổ chức lễ viếng. làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phong trào “Đời sống văn hóa cho mọi người” tỉnh Gia Lai đã báo cáo một số kết quả thực hiện xuất sắc. Trong những năm qua, phong trào toàn thành thể hiện tính dân tộc và tính toàn diện, với nhiều mô hình hay, hiệu quả, có tác dụng sâu rộng như “chuồng trại tình thương”, “ngôi nhà hạnh phúc”, trang trại. Tôi có. Giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững ”,“ phát triển du lịch nông thôn, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa ”…cảnh họp làm việc
Hội nghị công việc. Ảnh: Topaz

Đến cuối năm 2021, 79,62% hộ gia đình lâu đài đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” và 85,66% số làng, cộng đồng dân cư và các vùng tương đương được công nhận quyền sở hữu văn hóa. chuẩn mực văn hóa. 141/182 xã đạt văn hóa nông thôn mới với mục tiêu 80% đến hết năm 2022. 29 tổ chức và 22 cá nhân đạt giải quốc gia, 27 tổ chức đạt giải chính quyền, 51 tổ chức và 84 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen tặng. .

Đồng thời, việc xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đối nội, bảo vệ lãnh thổ của Đảng và sự quản lý của nhà nước, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân. Công tác phối hợp giữa các cơ sở thành viên hoạt động tốt, sáng tạo ở nhiều nơi đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành vi và có nhiều hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hội thao đối với các môn thể thao yêu nước khác. Một giải pháp làm việc được đề xuất. Vai trò và trách nhiệm của các cá nhân nổi bật trong cộng đồng bảo trì.Đại diện thường trực Ban Chỉ đạo Hội thao đã có một số đề xuất, kiến ​​nghị với đoàn.
Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào trình bày các kiến ​​nghị với đoàn công tác. Ảnh: Topaz

Ban Điều hành Lâu đài “Xây dựng nếp sống văn hóa của mọi tổ chức nhân dân” cũng thành thật nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, đồng thời trình Ban Điều hành Trung ương một số đề xuất, kiến ​​nghị như: Hướng dẫn thực hiện nhiệm kỳ mới theo trước nhu cầu thực tế, nhất là đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp huyện, Tương đã đầu tư nhiều cho các dự án đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch các cấp. thích ứng với hoàn cảnh và yêu cầu công việc. Dự kiến ​​đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hỗ trợ cho các làng văn hóa phục vụ các thiết chế văn hóa phục vụ đa dạng các thành phần, đặc biệt là thanh niên, thiếu nhi và người cao tuổi ở quê hương, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Giám đốc Huang Mingfang đánh giá cao kết quả hoạt động của Gia Lai trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, nhất là về xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch. lịch cộng đồng. Phó Giám đốc mong muốn Gia Lai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức chuyển sang hướng tập trung theo tình hình mới, nhất là thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. 2021 năm. Tất cả các sự kiện văn hóa là để giải trí của mọi người.

topaz

.

79,62% gia đình ở Gia Lai được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá“ – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #gia #đinh #ở #Gia #Lai #đuơc #cong #nhạn #danh #hiẹu #Gia #đinh #van #hoa #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

79,62% gia đình ở Gia Lai được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá“ – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Phần nhiều nguồn đều được cập nhật thông tin từ các nguồn trang web lớn

Tác giả gốc:

 79,62% gia đình ở Gia Lai được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá“ - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.