8-2022 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Hello quý khách.Today, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Phần nhiều nguồn đều đc lấy ý tưởng từ những nguồn trang web lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Phó Thủ tướng Chính phủ Liming Kai đã ký Quyết định số 19/2022 / QĐ-TTg quy định chi tiết chi phí hành chính đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ năm 2022 đến năm 2024.

Theo quyết định, chi phí hành chính về bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn lao động, ốm đau), bảo hiểm thất nghiệp phải thực hiện theo quy định tại Điều 1 Khoản 1 Nghị quyết số 09/2021 / UBTVQH15 ngày 8 tháng 12 năm 2021. Hmm. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bình quân giai đoạn 2022-2024 bằng 1,54% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (không bao gồm chi phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội) được trích từ lợi nhuận hoạt động đầu tư. Từ Quỹ BHXH: Trong đó, năm 2022 tăng lên 1,59%, năm 2023 tăng lên 1,54% và năm 2024 tăng lên 1,49%.Hình minh họa, nguồn internet
Hình minh họa, nguồn internet

Phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bình quân giai đoạn 2022-2024 là 1,54% trên thu nhập và chi phí bảo hiểm thất nghiệp ước tính của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (không bao gồm phí bảo hiểm y tế đóng cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp), với mức tối đa là 1,59%, năm 2022 là 1,54%, mức 1,54%. năm 2023, 2 1,49%

Quyết định số 19/2022 / QĐ-TTg quy định mức phí quản lý bảo hiểm y tế cao nhất lên đến 3,5% mức đóng bảo hiểm y tế cho giai đoạn 2022-2024 theo Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, mức tối đa là 3,55% vào năm 2022, 3,5% vào năm 2023 và 3,45% vào năm 2024. Dự toán phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng năm được xác định theo mức chi trên cơ sở dự toán thu phí bảo hiểm y tế hàng năm. chi phí được cung cấp cho trong bài viết này.

Các đơn vị phải được quyết toán chi phí hành chính BHXH, BHTN, BHYT được phân bổ hàng năm theo đề án đã xây dựng. Phần chênh lệch giữa phí quản lý bù trừ trong phạm vi dự toán và phí quản lý theo tỷ lệ nhập / chi thực tế được bù trừ theo quy định sau. Số quyết toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và phí quản lý có sự chênh lệch đáng kể khi so với phí quản lý tính theo tỷ lệ thu chi thực tế. Tỷ lệ phần trăm tính trên thu nhập thực chi BHXH, BHTN (nếu có) sẽ được trừ vào chi phí quản lý hành chính ước tính của năm sau. Chênh lệch giữa phí quản lý bảo hiểm y tế và phí quản lý tính theo tỷ lệ phí bảo hiểm y tế (nếu có) thực thu sẽ được trừ vào dự toán phí quản lý hàng năm.

Trường hợp Bộ Bảo hiểm xã hội dự kiến ​​thu bảo hiểm y tế nhiều hơn dự toán được giao, làm tăng chi phí quản lý bảo hiểm y tế đáng kể thì Bộ Bảo hiểm xã hội gửi Bộ Tài chính. Tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ và trình Thủ tướng Chính phủ dự toán thêm chi phí quản lý khám chữa bệnh, dưới tỷ lệ phần trăm của phí quản lý Medicare tính trên cơ sở chi phí khám bệnh, chữa bệnh thu được trong năm.2022 Cập nhật chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp
Hình minh họa, nguồn internet

Quyết định này sẽ đảm bảo cơ cấu chi cho giai đoạn 2022-2024 nằm trong các chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế nêu trên, quan hệ công chúng, phát triển người tham gia dịch vụ nghề nghiệp, quản lý người thụ hưởng, giáo dục và phục hồi chức năng nghề nghiệp. giáo dục, cải cách hành chính, tổ chức thu chi, thanh tra, kiểm tra, chi ứng dụng công nghệ thông tin, chi đầu tư xây dựng cơ bản, bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội công an, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động và vận hành công trình nước chi phí cho đơn vị cưỡng chế BNN bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm xã hội. Chi phí vận hành thiết bị trung bình trong năm 2022-2024 ở mức cao 35,3% tổng chi phí quản lý trong năm 2022-2024.

Cán bộ, công chức, viên chức mức chi lương 1,8 lần

Quyết định xếp lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng 1,8 lần mức lương cơ sở của cả nước đối với cán bộ, công chức, viên chức áp dụng đối với các trường hợp sau: , công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, người lao động theo chế độ hợp đồng lao động của Cục Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do mất việc làm và bảo hiểm thất nghiệp trong khu vực xã hội.

Quyết định này cũng quy định tiền lương được nâng thêm 0,8 lần theo quy định trên (không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chuyên môn, phụ cấp ưu đãi giáo dục và phụ cấp danh dự). tiền làm thêm giờ) không được dùng để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đóng đoàn phí và tính dầu nước hoa. Theo Nghị quyết 27-NQ / TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ 7 khóa XII về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2022 và áp dụng cho các năm tài chính 2022 đến hết năm 2024. Trong đó, việc tăng 0,8 lần mức trả lương là căn cứ theo quy định trên.

ngày hội.

3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #nhóm #lao #động #được #hưởng #lương #bằng #lần #mức #lương #cán #bộ #công #chức #viên #chức #Nhà #nước #quy #định #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa phần nguồn đều đc update ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành

Tác giả gốc:

 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.